SKILT I RETNING MOT RALLAR-STATUEN: På veggen mot nord-aust skal tolv butikkar få ha skilta sine. Skilta skal koma opp på plassen under det lysande triangelet i raudt og kvitt.
SKILT I RETNING MOT RALLAR-STATUEN: På veggen mot nord-aust skal tolv butikkar få ha skilta sine. Skilta skal koma opp på plassen under det lysande triangelet i raudt og kvitt. ( Snorre Sandemose)

På denne fasaden skal det få koma tolv butikkskilt

Formannskapet i Årdal kommune vedtok at Posten og alle butikkane som held hus i kjøpesenteret, utanom Coop og Vinmonopolet, skal få ha kvart sitt skilt på denne fasaden. Coop og Vinmonopolet har alt kvart sitt ekstra skilt på nordfasaden mot Storevegen. 

SKILT MOT NORD-VEST: Hittil er det berre på hovudfasaden til senteret, mot nord-vest, at dei tolv butikkane, pluss Vinmonopolet, har fått ha skilta sine. No skal dei få ha same typen skilt også mot nord-aust. 
SKILT MOT NORD-VEST: Hittil er det berre på hovudfasaden til senteret, mot nord-vest, at dei tolv butikkane, pluss Vinmonopolet, har fått ha skilta sine. No skal dei få ha same typen skilt også mot nord-aust.  Bilde: Snorre Sandemose 

Årdal: – Det er fint at det omsider kan koma opp skilt. 

Det seier Aud Henjum i Årdal Mote AS. Ho fortel at dei har venta eit par år på dette vedtaket.  

 – Skilta vil syna dei tilreisande at her er det mykje fint ein kan få fatt i og få dei til å tenkja at her er det interessant å stogga, seier Henjum. 

Rådmannen føreslo å ta ned vinmonopolskiltet i same slengen

Rådmannen føreslo å innvilga søknaden til Eurosign AS. Det var denne verksemda som på vegne av butikkane hadde søkt om løyve til å setja opp skilta.

Ifylgje regelverket til kommunen skal det ikkje setjast opp slike skilt, men lovverket opnar for at dei folkevalde kan gjera unnatak.

Samtidig som rådmannen gav tommelen opp til dei nye skilta, tok han til orde for at Vinmonopolet må ta ned det store, lysande skiltet dei har på veggen mot nordsida. Han meinte polet heller fekk nøya seg med eit lite eitt på likefot med dei tolv andre butikkane mot nord-aust.

Formannskapet var ikkje samd med rådmannen i dette. 

MANGE INHABILE: Tre av sju folkevalde representantar var inhabile då saka skulle drøftast og røystast over. Ein av dei var ordføraren, soleis er det varaordføraren som sit attmed rådmannen lengst fram i biletet. 
MANGE INHABILE: Tre av sju folkevalde representantar var inhabile då saka skulle drøftast og røystast over. Ein av dei var ordføraren, soleis er det varaordføraren som sit attmed rådmannen lengst fram i biletet.  Bilde: Snorre Sandemose

– Alle tener på at Vinmonopolet har det store skiltet på nordveggen. Difor sa me nei til at Vinmonopolet måtte ta ned dette, seier Hilmar Høl frå AP.

Han og dei andre tre røysteføre i formannskapet vedtok at dei tolv nye skilta skal få koma på plass mot nord-aust utan at korkje Vinmonopolet eller Coop Extra må ta ned sine lysande skilt på nordsida. 

Vedtaket inneber dispensasjon frå det kommunale reglementet

Regelboka i Årdal seier at butikkskilt berre skal henga på hovudfasaden til eit bygg. I Årdalsenteret sitt tilfelle er det fasaden ut mot parkeringsplassen ved inngangen til Coop som går for å vera hovudfasaden.

Vidare skal i utgangspunktet kvar butikk berre ha eitt veggskilt som rettar seg ut mot gateplan.

VINMONOPOLET OG COOP: Hittil er det berre Vinmonopolet og Coop som har hatt dispensjon til ha fleire skilt. Dei har også hatt dispensasjon til å ha skilt mot Storevegen, og med lys. Dei skal få halda fram med det. 
VINMONOPOLET OG COOP: Hittil er det berre Vinmonopolet og Coop som har hatt dispensjon til ha fleire skilt. Dei har også hatt dispensasjon til å ha skilt mot Storevegen, og med lys. Dei skal få halda fram med det.  Bilde: Snorre Sandemose 

Hittil er det berre Vinmonopolet og Coop Extra som har hatt dispensasjon. Dei har hatt kvart sitt lysande skilt på den lange fasaden mot Storevegen og det får dei altso halda fram med å ha.

Europris hadde alt fått slik dispensasjon

Tidlegare fekk Europris innvilga dispensasjon til å ha to ulike fasadeskilt på sitt nye handelsbygg i Årdal. 

Løyva som kommunen gjev til å setja opp slike ekstraskilt gjeld for fem år om gangen. 

Til toppen