NULLVISJON: Trafikksikkerhetsforeningen jobbar for fysisk sikre trafikkmiljø, til dømes ved hjelp av midtrekkverk. Her ved dagleg leiar Geirr Tangstad-Holdal.
NULLVISJON: Trafikksikkerhetsforeningen jobbar for fysisk sikre trafikkmiljø, til dømes ved hjelp av midtrekkverk. Her ved dagleg leiar Geirr Tangstad-Holdal. (Bilde: Trafikksikerhetsforeningen)

På veien i sommertrafikken

– Slik kan vi ikke ha det når nullvisjonen er vårt mål, skriv Geirr Tangstad-Holdal, dagleg leiar i Trafikksikkerhetsforeningen i denne kronikken.

Kronikk: De siste dagene har Trafikksikkerhetsforeningen reist igjennom store deler for å informere trafikantene om farene i sommertrafikken. I slutten av juli kommer TSF over til Vestlandet. For de fire siste årene har det i gjennomsnitt hvert år blitt drept 50 personer og 235 personer har blitt hardt skadd i månedene juni, juli og august. Dette er skremmende høye tall - og vi kan ikke sitte stille å godta at familie og venner mister noen av sine aller kjæreste på det som for mange er den fineste tiden av året.

Trafikantenes adferd

De aller fleste trafikantene har utvist en veldig god og disiplinert adferd på vår vei. Men det er dessverre noen som tar en litt for stor sjansen når utålmodigheten tar slutt i de få køene som vi har opplevd. Igjennom store deler av landet bukter og svinger veiene seg mange plasser igjennom landskapet og oversikten er deretter. Da er det synd at de få kan ødelegge så mye for så mange. For ikke bare er det sin egen sikkerhet og familiens sikkerhet slike førere utsetter seg for, men også alle de trafikantene som kommer i møtende kjøretøy på veier som ikke er møtefrie og sikret med midtrekkverk. Slik kan vi ikke ha det når nullvisjonen er vårt mål.

Etappemål i NTP

I NTP 2014-2023 ble det fastsatt et etappemål som skulle halvere antall drepte og hardt skadde innen 2024. Dette innebærer at det maksimalt skal være 500 drepte og hardt skadde i vegtrafikken i 2024. Utviklingen i drepte og hardt skadde på nasjonalt nivå har de siste 10 årene hatt en nedadgående trend. I 2016 ble totalt 791 drept og hardt skadd. Dette er 31 flere en etappemålet i Nasjonal transportplan. I Sogn og Fjordane ble 24 personer drept og hardt skadd i 2016, noe som er tre flere enn maksmålene satt i Den nasjonale tiltaksplanen for trafikksikkerhet 2014-2016.

I ny NTP 2018-2029 er det satt et nytt etappemål for trafikksikkerhet - at det maksimalt skal være 350 personer drept eller hardt skadde i vegtrafikken i 2030. Dette er ambisiøse mål - og slik må det være. En drept eller en hardt skadd er en for mye!

Dette betyr at vi alle må øke vår fokus og innsats på å få ned tallene ytterligere. Alle vi trafikantene må bli mer samarbeidstrafikanter, og mye mindre duelltrafikanter. De nasjonale målene sier at veksten i trafikken i og rundt de største byene skal komme fra flere gående, syklende og kollektivbrukere. Dette betyr av vi er nødt til å endre adferd, og i mye større grad ta hensyn til de andre trafikantgruppene, uavhengig om man selv går, sykler eller kjører bil.

Ekstra ansvar

Det gjøres veldig mye bra trafikksikkerhetsarbeid av mange organisasjoner og av våre politiske- og faglige veimyndigheter. Men vi kan og må alltid strekke oss litt ekstra for at fine ord i nullvisjonen blir mer enn bare fagre ord. Vi som trafikanter kan la være å ta den lille ekstra titten på mobilen, fikle med DAB-adaptret eller se bort fra veien når vi er fører og i bevegelse. Vi kan ta en ekstra sjekk på at last og passasjerer er godt og riktig sikret. Vi kan la vær å ta sjansen dagen derpå når et glass har blitt nyt til maten. Og fartsgrensene må holdes, og farten tilpasses etter forholdene.

Og våre myndigheter kan forsere arbeidet med å trygge våre trafikkmiljø med sikkerhetsbarrierer. For selv om mye er gjort, så ligger vi dessverre langt på etterskudd i dette arbeidet. Det er f.eks. rundt 1800 km høytrafikert riksvei som i følge dagens veinormal skulle være sikret med midtrekkverk.

Ta vare på hverandre

La oss sammen vise hverandre den respekten og ta ekstra hensyn, slik at flere får oppleve den vakre årstiden i dette flotte fylket, som bringer med seg sine lange lyse dager og korte netter.

Til toppen