HAR KONKLUDERT: Jacob Andersen er konstituert fylkeslege i Sogn og Fjordane.
HAR KONKLUDERT: Jacob Andersen er konstituert fylkeslege i Sogn og Fjordane. (Foto: Halvor Farsund Storvik/NRK)

Pasient døydde etter fall i trapp – sjukehuset får kritikk av fylkesmannen

Ytte ikkje forsvarleg helsehjelp, konkluderer fylkesmannen.

Leikanger: I januar døydde ein pasient ved sentralsjukehuset i Førde etter å ha trilla utfor ei trapp då han skulle ut og røyke.

Fylkesmannen har granska saka, og kome fram til at pasienten ikkje fekk forsvarleg helsehjelp.

– Pasienten vart kartlagt og hadde auka risiko for fall. Sjølv om pasienten fekk fallførebyggande tiltak, meiner me at desse ikkje møtte den faktiske tilstanden til pasienten, skriv Fylkesmannen i ei pressemelding på eigne nettsider.

Helse Førde har i etterkant analysert ulukka og dei moglege årsakene til at ho kunne skje. På bakgrunn av analysen vil dei laga ein plan for korleis dei skal følga opp funna.

– Dette er i tråd med plikta til å arbeida systematisk med kvalitetsforbetring. Fylkesmannen har fått kopi av analysen og har bedt om å få kopi av planen, skriv Fylkesmannen.

Fylkesmannen understrekar at dei ikkje har vurdert tilhøva kring sjølve ulukka, men helsehjelpa pasienten fekk fram til ulukka skjedde.

Til toppen