EIGA SAK: I fjor valde politikarane å utsette saka, til sommaren kjem val av plassering for framtidig sentrumsbarnehage i Sogndal truleg opp på ny. Ordførar Jarle Aarvoll håpar kommunestyret då greier å samle seg om eit godt alternativ. Foto: arkiv.
EIGA SAK: I fjor valde politikarane å utsette saka, til sommaren kjem val av plassering for framtidig sentrumsbarnehage i Sogndal truleg opp på ny. Ordførar Jarle Aarvoll håpar kommunestyret då greier å samle seg om eit godt alternativ. Foto: arkiv.

Plassering av ny barnehage kjem på bordet til sommaren

I Sogndal står tjueni ungar på venteliste for å få barnehageplassen dei har rett på.

Sogndal: Søkarboom og rekordhøge fødselstal gjer at Sogndal kommune sårt treng ein ny barnehage. I fjor valde politikarane å utsette valet av plassering, noko dei nok angrar på i dag.

Tanken var då å ta avgjerda når delar av kommuneplanen i år skulle reviderast.

– No ser det ut til at det arbeidet vil ta noko tid som følgje av kommunesamanslåinga, seier rådmann Jostein Aanestad.

Les også: Søkarboom til barnehagane skapar trøbbel i Sogndal

Kjem sak til sommaren

I fjor var Rutlin, Kvåle, Leighota, Nestangen og Nedrehagen blant kandidatane då vinden snudde og fleirtalet heller gjekk for utsetting. Sidan då har Campus og Bjella blitt fremja som alternative plasseringar.

– Vi vil sjølvsagt ta med dei to nye alternativa og også sjå om det er fleire som kan vere aktuelle. Så vil det bli fremma som eiga sak til formannskapet og vidare til kommunestyret, seier rådmannen. 

HAR GJORT SEG OPP EI MEINING: Einar Vatlestad (H) meiner ny sentrumsbarnehage bør byggjast på Bjelde.
HAR GJORT SEG OPP EI MEINING: Einar Vatlestad (H) meiner ny sentrumsbarnehage bør byggjast på Bjelde.

Han seier målet er at politikarane skal få valet av plassering opp som eiga sak til kommunestyremøtet i juni.

Ordføraren har kandidaten klar

Det ser høgremann Einar Vatlestad fram til. Han meiner Bjella, eit område som ligg langs Dalavegen, omlag tre kilometer frå sentrum, er den klart best egna plasseringa. Eit synspunkt han meiner er støtta av barnehagefaglege vurderingar.

– I tillegg, viss vi byggjer der, så løyser det ut kanskje hundre einebustadtomter, noko vi verkeleg treng for å få ned prisnivået på bustader i Sogndal, seier han. 

Då saka var oppe sist meinte ordførar Jarle Aarvoll at Rutlin, der psykiatrisenteret ligg i dag, var den beste plasseringa. Der er det minst trafikk og der bur det mest ungar.

– Utifrå dei barnehagefaglege vurderingane meinte eg det var det beste alternativet. Det har ikkje endra seg, seier Aarvoll.

Til toppen