ETTERFORSKING: Politiet skal etterforske kva som skjedde då ei brygge kollapsa i Gudvangen tysdag. Seks personar havna i sjøen. Foto: Tiril Ure Hylland. 
ETTERFORSKING: Politiet skal etterforske kva som skjedde då ei brygge kollapsa i Gudvangen tysdag. Seks personar havna i sjøen. Foto: Tiril Ure Hylland. 

Politiet skal finne ut kva som skjedde då brygga kollapsa

Politiet skal no finne ut kva som skjedde då brua mellom to brygger kollapsa og seks personar havna i sjøen i Gudvangen.

Gudvangen: Det var tysdag politiet fekk melding om bryggekollapsen. Alle kom seg på land att, men éin vart send til sjukehuset i Voss. 

Det er Aurland kommune som eig brygga i Gudvangen, og ordførar i Aurland, Noralv Distad, tykkjer det som skjedde er svært beklageleg.

BEKLAGELEG: Ordførar i Aurland, Noralv Distad, tykkjer det er svært beklageleg at brygga i Gudvangen kollapsa.
BEKLAGELEG: Ordførar i Aurland, Noralv Distad, tykkjer det er svært beklageleg at brygga i Gudvangen kollapsa.

– Det er svært beklageleg og uheldig for dei som vart råka. Det er viktig at det skal vere trygt å reisa og gå om bord eller å gå i land. No må ein sjå på kva som har skjedd og kva som kjem fram av det, seier han.

Politiet skal etterforske saka

Politiet i Sogn og Fjordane skal no etterforske kva som var årsaka til kollapsen. Til NRK seier Per Rimmen ved politiet sin operasjonssentral at dei vil trenge tid.

– Det kjem an på om dei må hente inn andre med ekstra kompetanse på konstruksjon og slikt i etterforskninga, seier han.

Båten kan ha vore for stor

Brygga var ny i fjor. Ifølgje assisterande hamnesjef i Aurland hamnevesen, Jon Olav Stedje, kan noko slikt skje ved overbelastning

Artikkelen held fram under biletet.

KOLLAPS: Det var ei bru mellom dei to bryggene ein ser på biletet som kollapsa tysdag. Det førte til at seks personar havna i sjøen, men det gjekk fint med samtlege.
KOLLAPS: Det var ei bru mellom dei to bryggene ein ser på biletet som kollapsa tysdag. Det førte til at seks personar havna i sjøen, men det gjekk fint med samtlege.

– Men eg vil ikkje seie noko meir før politiet er ferdig med etterforsøkinga, seier han til Porten.no.

– Nokre meiner brygga ikkje er berekna til så store båtar. Kva seier du til det?

– Eg er vel for så vidt samd. Eg har vore i dialog med reiaren, og han meiner det skal gå bra. Det har vore eit tema som har blitt tatt opp at båten er for stor, svarar han.

Arbeidet med å fikse skaden er allereie i gang – då med langt sterkare konstruksjon, avsluttar Stedje.

Til toppen