AVSLUTTA: Etterforskinga av forsvinninga til Christer Fretheim Flem er no avslutta. Årdølen forsvann frå pleiarane som passa på han under ein tur på Haukåsen i Sogndal i 2016.
AVSLUTTA: Etterforskinga av forsvinninga til Christer Fretheim Flem er no avslutta. Årdølen forsvann frå pleiarane som passa på han under ein tur på Haukåsen i Sogndal i 2016. (Foto: Privat)

Politiet stadfestar at funnet av leivningar stammar frå Christer

Etterforskinga av saka vert samstundes avslutta, sidan politiet ikkje mistenkjer at noko kriminelt låg bak dødsfallet.

Sogndal/Årdal: I ei pressemelding tysdag stadfester politiet at det var leivningane etter Christer Fretheim Flem som vart funne på Haukåsen i starten av månaden.

– Det er framleis ingen haldepunkt for at dødsfallet skuldast ei straffbar handling og saka vil no bli avslutta, skriv politiet i pressemeldinga.

Lensmann Magne Straumstein i Sogn har enno ikkje vore tilgjengeleg for kommentar, men uttala dagen etter funnet at han var letta over at familien endeleg såg ut til å ha fått svar.

– Saka er uansett ei tragedie, men hadde vore enno verre å leva med om han aldri vart funnen, sa Straumstein då.

Endeleg punktum

Christer Fretheim Flem var på tur med to pleiarar ved flyplassen i Sogndal då han forsvann utan spor i 2016. Ein omfattande leiteaksjon vart avslutta utan resultat, og politiet la vekk saka to gongar før saka fekk gjennombrotet over fire år etter forsvinninga.

Ein person var på eit arbeidsoppdrag i slutten av mai då det vart funne restar etter eit menneske i det bratte og uframkomelege terrenget på Haukåsen. Politiet måtte veka seinare ha hjelp frå ei spesialgruppe frå Sogndal Røde Kors for å ta seg fram til funnstaden.

Flem var frå Årdal og vart 37 år gamal. Han hadde Angelmans syndrom, og trengde tilsyn døgnet rundt.

I 2018 fekk Leikanger-selskapet Melås AS ei bot på 600.000 kroner fordi dei ikkje hadde betre rutinar for å passa på Christer.

BRATT: Ei spesialgruppe frå Sogndal Røde Kors hjalp 3. juni i år politiet å finna leivningane i det stupbratte terrenget. (Foto: Sogndal Røde Kors)
LEITA PÅ FEIL PLASS: Funnstaden ligg utanfor området som det vart søkt grundig gjennom i samband med forsvinninga for fire år sidan. (Foto: Sogndal Røde Kors)
PUNKTUM: Trass stor innsats frå både politi og frivillige, var det eit slumpetreff som førte til gjennombrotet i saka. (Foto: Sogndal Røde Kors)
Til toppen