GJER AURLANDSVANGEN STORT IGJEN: Aurlandsvangen har ei rik historie, men har dei siste åra hamna litt i bakevja av Flåm. No er det nye planar for å utvikle området. Foto: arkiv.   
GJER AURLANDSVANGEN STORT IGJEN: Aurlandsvangen har ei rik historie, men har dei siste åra hamna litt i bakevja av Flåm. No er det nye planar for å utvikle området. Foto: arkiv.   

Politikarane etterlyser lokale investorar til sentrumsløft

– Det er eit sterkt ønskje om å få fart i Aurlandsvangen, for det er ei perle, seier ordførar Noralv Distad.

Aurland: Prosjekt Møteplassen er ein plan for korleis sentrum på Aurlandsvangen kan utviklast. Målet er å gjere området langs sjøen attraktivt for innbyggarar, næringsliv og besøkande.

Idèen vart lansert av rådmann Frank Westad, medan arkitekt Gøran Johansen er hyra til jobben som prosjektleiar. Kommunestyrepolitikarane sa før helga at dette er noko dei ønskjer å støtte opp under.

Les også: Her ønskjer han å skape ein møteplass

TRENG INVESTORAR: Ordførar Noralv Distad trur hovudoppåva blir å finne dei rette investorane, samstundes som dei lokale kreftene blir med på sentrumsløftet.
TRENG INVESTORAR: Ordførar Noralv Distad trur hovudoppåva blir å finne dei rette investorane, samstundes som dei lokale kreftene blir med på sentrumsløftet.

Liknande planar har dukka opp før. Ordføraren trur nøkkelen for å lukkast denne gongen er å finne dei rette investorane og at dei lokale kreftene blir med på laget.

– Det har lenge vore eit ønskje om å venda området mot fjorden, no er det nye moglegheiter til det. Utfordringa er å få med investorar som ser moglegheiter til å tene pengar på det og at grunneigarane og bedriftene i området får ei aktiv rolle, seier Noralv Distad.

Han minner om at Aurlandsvangen historisk har vore ein aktiv tettstad i Aurland. Men då det kom betre kommunikasjonar til Voss og Lærdal forsvann mange av  butikkane som var retta mot lokalbefolkninga. 

– Difor må me no komme opp med tilbod som er attraktive for regionen og turistar. Det føler eg mange bedrifter har lukkast med, og den utviklinga håper eg dette prosjektet kan vere med å forsterke, seier Distad.

Til toppen