IVRIG: Ivrige deltakarar hadde møtt opp for å læra seg å laga pølser med Kari Søfringsdal. Velsmakande dampepølsa og spekepølsa skulle bli resultatet. Foto: Eivind M. Øren.
IVRIG: Ivrige deltakarar hadde møtt opp for å læra seg å laga pølser med Kari Søfringsdal. Velsmakande dampepølsa og spekepølsa skulle bli resultatet. Foto: Eivind M. Øren.

Pølsemaking på tradisjonelt vis

Torsdag vart det heldt pølsekurs i Lærdal med erfarne Kari Søfringsdal.

  • Endret

I høve Smak av Sogn-arrangementet som finn stad i Lærdal i helga vart det arrangert kurs i pølsemaking på skulekjøkkenet ved Lærdalsøyri skule torsdag.

Med jøstringen Kari Søfringsdal ved roret, vart dette ein svært lærerik kveld for detalakarane. 

Ho har lang erfaring med matlaging på den tradisjonell måten og har sidan 70-talet reist rundt i Sogn for å dela kunnskapen sin, i tillegg til å halde faste kurs ved heimgarden sin i Jølster.

Held fast ved gamle teknikkar

Teknikkane har ho tatt med seg frå oppveksta si, då ho hjalp til heime på garden med produksjon og tilberedning av mat. 

Dette var fyrste gongen Søfringsdal heldt pølsekurs utanfor heimbygda si, og ho var difor spent på korleis deltakarane kom til å klare seg.

Det grunnleggande prinsippet er enkelt matstell, både når det gjeld produksjon og konservering, og prosessen og ingrediensane er heilt naturlege.

– Eg fokuserer på måten me lagde mat på heime på garden vår då eg var liten, seie Søfringsdal til deltakarane før dei byrjer å lage mat.

– Når ein produserer pølser no for tida, fokuserer ein ofte på luft og temperaturforholda i tørkeprosessen, og så justerer ein desse for å oppnå optimale forhold.

– Me hadde ikkje tilgang på teknologien som krevst for dette, så me hang opp kjøttet i stabburet me hadde på gardstunet. Resultatet varierte sjølvsagt etter vêrforholda kjøttet då vart utsatt for, men det fungerte, har alltid fungert, og pølsene vert etter mi meining like gode, så kvifor ikkje halde fram med denne tradisjonen?

Dampepølse eller spekepølse

Etter introduksjonen var deltakarane ivrige etter å setja i gang og vart delte inn i grupper på to då dei gjekk til stasjonane for å byrje å tilberede kjøttet dei hadde med seg.

Det var ti personar som hadde meldt seg på kurset, og alle hadde med seg kjøtt av alle slag, både svin, storfe, hjort og rein.

Før dei tok til fekk alle utdelt ei liste med forskjellige oppskrifter, frå spekepølse til dampepølse, og dei kunne sjølve velja kva dei ønskte å laga.

Sjølvskote kjøtt

Mange hadde enkelt og greitt tatt turen på daglegvarebutikken for å handle inn kjøttet dei ville bruke, men sidan det er fleire ivrige jegarar i bygda var det også nokre som hadde med seg stykke frå dyr dei hadde skote sjølve.

Kenneth Grøthe var ein av desse. Han hadde med seg både hjort- og reinskjøtt som han ville laga spekepølsa av, og saman med makkeren sin, Fredrik Hestetun, gjekk han ivrig i gang.

– Eg har ikkje laga så mykje pølse før, og det byrjar å bli ei stund sidan sist, så det er greitt å lære seg opp att, seier han medan han skjærer opp kjøttet sitt.

– Alt kjøttet eg har med, har eg skote sjølv, og det er ofte det som smakar best, så det vert spennande å sjå kva resultatet blir. Dette vert god mat å servere på nachspiel etter ein skikkeleg lærdalsfest, smiler han.

Resultatet såg absolutt lovande ut, og Kenneth og Fredrik var nøgde med kva dei hadde fått til.

No gjenstår det berre å berre vente medan pølsene gjennomgår den viktigaste delen av prosessen, turketida, men det er ikkje tvil om at deltakarane har gode middagar i vente når pølsene blir klare.

Til toppen