Porten.no sender frå kommunestyremøtet i Lærdal

Porten.no sender frå kommunestyremøtet i Lærdal

Det store spørsmålet er om Ljøsne skule vert lagt ned. 

  • Endret

Lærdal: Torsdag skal dei folkevalde i Lærdal ta stilling til om Ljøsne skule skal leggjast ned eller ikkje. 

Frå klokka 09.00 samlast kommunestyret for å diskutere denne saka, samt fleire andre. Porten.no sender direkte frå kommunestyresalen frå klokka 09.00. 

Skulle omgjevnadene by på utfordringar på det tekniske, vil møtet bli tatt opp og lagt ut i etterkant. 

Dette betyr at kommunestyremøtet i Årdal, som startar klokka 13.00, ikkje vert sendt torsdag, men Porten.no følgjer sjølvsagt opp det møtet med saker i etterkant. 

Til toppen