40 ØRE: Ein kald haust har ført til prishopp på straum - no ligg prisen på 40 øre per kilowattime, noko som er ein auke på 67 prosent på to månader. Arkivfoto: Truls Grane Sylvarnes
40 ØRE: Ein kald haust har ført til prishopp på straum - no ligg prisen på 40 øre per kilowattime, noko som er ein auke på 67 prosent på to månader. Arkivfoto: Truls Grane Sylvarnes (Foto: Truls Grane Sylvarnes / Arkiv)

Prisen på straum held fram å stige

Det kalde vêret held fram, og det gjer også auken i prisen på straum. På to månader har kraftprisen auka med 67 prosent.

På grunn av ein kald haust auka kraftprisen i oktober med 40 prosent. Då låg prisen på 35 øre per kilowatt time, mot knappe 24 øre i september. Kulden dei siste dagane har ført til at prisen har stige ytterlegare og ligg på i overkant av 40 øre, skriv VG.

– Det tørre haustvêret gjorde at vi ikkje fekk påfyll i magasina, og det dreiv prisane opp. Dei siste dagane har kulden gjort at vi har brukt meir straum, og det har gitt prisane endå eit lite spark oppover, seier kraftanalytikar John Brottemsmo i kraftmeklarselskapet Bergen Energi.

Brottemsmo ser ikkje vekk ifrå at vi kan nå rekordprisane frå januar og desember i 2011. Då låg prisen per kilowatt time på 60 øre.

– Det er avhengig av kuldeperioden. Viss det held seg kaldt i fire veker, er vi der, seier han.

Situasjonen i Europa har også innverknad på prisnivået her til lands. I Frankrike er mange kjernekraftverk for tida stengde på grunn av vedlikehald, i tillegg til at det er kaldt. Det har ført til at prisen har nådd 90 øre per kilowatt time. Eit så høgt nivå vil vi derimot ikkje sjå i Noreg, meiner Brottemsmo.

– I Noreg har Oslo-området dei høgaste straumprisane, medan prisane er lågast i Nord-Noreg, seier han. (©NPK)

Til toppen