GÅR AV: Rådmann Olve Fossedal har meldt frå om at han i 2019 skal gå av med pensjon, og steppar ned frå rådmannrolla.
GÅR AV: Rådmann Olve Fossedal har meldt frå om at han i 2019 skal gå av med pensjon, og steppar ned frå rådmannrolla. (Foto: Halvor Farsund Storvik / Arkiv)

Rådmann i Årdal går av

Olve Fossedal (65) har varsla Årdal kommune om at han steppar ned frå stillinga i 2019.

Årdal: 1. september 2019 blir Fossedal sin siste dag i teneste for kommunen inst i Sognefjorden. Årsaka er at han skal gå av med pensjon. 

– Det er ikkje noko dramatikk i dette. Eg skal bli pensjonist og varslar så tidleg for at kommune skal få god tid til å tilsetja ny rådmann, seier Fossedal i ein SMS til Porten.no. 

Kommunestyret vil truleg setja ned eit utval som skal jobba med tilsetjinga av ny rådmann komande torsdag.

Gjensyn med kommunen

Fossedal tok til i stillinga som rådmann 1.januar 2015, etter tidlegare rådmann Frank Westad, men det var ikkje den første jobben han hadde i Årdal kommune.

For på 90-talet jobba han som personalsjef og assisterande rådmann i kommunen før han flytta til heimbygda Larvik. 

Han var administrerande direktør i selskapet Oil Cleaning Technology.

Til toppen