TRAVEL: Det er travelt for Synnøve Fretheim når ho skal rettleia deltakarane i korleis å lage lefsekling. Her vert smørblandinga til sunnfjordlefsa vurdert. Foto: Ingrid Nordbye-Antonsen
TRAVEL: Det er travelt for Synnøve Fretheim når ho skal rettleia deltakarane i korleis å lage lefsekling. Her vert smørblandinga til sunnfjordlefsa vurdert. Foto: Ingrid Nordbye-Antonsen

Redd for at kunnskapen vert gløymd

Årdal husflidslag ynskjer å sikra at kunnskapen om dei tradisjonsrike lefsene går vidare til dei neste generasjonane. 

Synnøve Fretheim er kjend for sine bakekunstar, og har tidlegare hatt fleire forskjellige kurs i regi av Årdal husflidslag. I helga vart det igjen arrangert kurs i lefseklingbaking, der nokre av deltakarane har vore med før, medan det også var nokre nye med på laget. 

Les også: Smakfull Årdalstradisjon

Fretheim tykkjer det er viktig å halde kurs i blant anna baking av lefsekling, fordi det krev litt meir kunnskap og utstyr enn det ein vanleg kvardagsbakar har. 

– Eg er redd for at tradisjonen skal forsvinna, fortel ho.

Musklar og god smakssans

Om du tykkjer det er tungt å røre i hop ei omelettrøre, får du verkeleg prøvd deg om du bakar lefser. 

Med rein muskelkraft skal du røre ut 1,5 kilo romtemperert smør saman med 650 gram sukker slik at det vert ei jamn røre. Fleire av deltakarane måtte også smake seg fram til den riktige kombinasjonen av ingrediensane. 

Marika Moen lagar årdalskling i helga, og fortel at ho meldte seg på kurset for å læra seg bakekunsten og oppretthalde tradisjonen. Å lage lefse er ikkje einsbetydande med å "hive i hop ei røre". 

Artikkelen held fram under biletet. 

FØRA VIDARE: Marika Moen ynskjer å føre vidare dei gode tradisjonane med lefsa årdalskling.
FØRA VIDARE: Marika Moen ynskjer å føre vidare dei gode tradisjonane med lefsa årdalskling.

– Eg hadde ikkje sett føre meg at ei lefse var så detaljert, seier Moen. 

I helga vart det bakt både årdalskling og sunnfjordlefse, og Fretheim fortel at det er nokre små forskjellar å ta omsyn til. 

– Sunnfjordlefsa er tilsett natron og hornsalt, og skal hevast. Dessutan er smøret i lefsa ein kombinasjon av smør, sukker og fløyte. Årdalsklingen treng derimot ikkje heving, og smørast med ein blanding av smør og sukker, og med brunost inni, forklarar ho.

Artikkelen held fram under biletet.

SMØR OG FLØYTE: Sunnfjordlefsa skal smørast med ein blanding av smør, sukker og fløyte.
SMØR OG FLØYTE: Sunnfjordlefsa skal smørast med ein blanding av smør, sukker og fløyte.

To hanar i høneflokken

Blant kursdeltakarane denne helga var det også to menn med. Bjørn Furseth er opprinneleg sunnfjording og såg det difor som naturleg å lage sunnfjordlefse på kurset. 

Artikkelen held fram under biletet.

HANE: Bjørn Furseth er ein av to menn som denne helga er med på kurset i lefsebaking.
HANE: Bjørn Furseth er ein av to menn som denne helga er med på kurset i lefsebaking.

– Eg har tidlegare vore med på kurs i flatbrødbaking, og tykkjer det er moro å læra noko nytt, seier han.

Kvar deltakar har ingrediensar nok til å lage sju lefser denne helga, og Furseth har planar om å dele ut dei fleste lefsene han lagar.

– Ei av døtrene mine gav meg klar ordre om å ta med meg nokre lefser til neste gong me treffast, fortel han.

 

Til toppen