REDUSERT
REDUSERT ( Kyrre Fitje)

Redusert kapasitet på Lavik-Oppedal

Avgang kan berre ta tolv passasjerar.

15.20 avgongen frå Oppedalkjem til å ha redusert kapasitet. 

Det skriv Vegtrafikksentralen på Twitter. 

Dei skrev vidare at det blir maks tolv passasjerar om bord. Det skriv ikkje kvifor. 

Det er ikkje meldt at fleire avgangar blir råka. Ferjeleiet ligg på E39 mellom Høyanger og Gulen. 

Til toppen