TO AV TRE: Fylkesordførar i Hordaland Anne Gine Hestetun (f.v) og fylkesordførar i Sogn og Fjordane Jenny Følling leiar forhandlingane i Os medan fylkesordførar i Rogaland Solveig Ege Tengesdal er ute av dansen. Arkivfoto: Sogn og Fjordane fylkeskommune
TO AV TRE: Fylkesordførar i Hordaland Anne Gine Hestetun (f.v) og fylkesordførar i Sogn og Fjordane Jenny Følling leiar forhandlingane i Os medan fylkesordførar i Rogaland Solveig Ege Tengesdal er ute av dansen. Arkivfoto: Sogn og Fjordane fylkeskommune

Regionforhandlingane: – Nynorsken er eit greitt punkt

Dei harde forhandlingane ligg an til å stå om hovudutvala for opplæring og næring - slik går det i alle fall an å tolka fylkesordførar Jenny Følling.

Os:– Me har eit felles utgansgpunkt med ein avtale i botnen, så er det ein del punkt me ønskjer å betra eller fylla ut på. Her diskuterer me ulike løysingar. Nokre punkt er greie, som nynorsken. Andre er det meir diskusjon rundt, seier fylkesordføraren til Porten.no.

Forhandlingane om å slå saman Hordaland og Sogn og Fjordane er i gang. Ein intensjonsplan om samanslåing skal etter planen vere ferdig i løpet av morgondagen.

Les også: Fylkestinget sa ja til Vestlandsregionen
 
Forhandlingsutvala i dei to fylka har møte på Bjørnefjorden Gjestetun i Os 16. og 17. januar. Fylkesordførar Jenny Følling leiar forhandlingane for Sogn og Fjordane.

Skal fordela utvala som var lagt til Rogaland seg imellom

–  Dei sentrale punkta er korleis me skal fordela oss to fylka mellom det som i første runde var lagt til Rogaland. Og den økonomiske biten. No har me gjort eit oppspel, så må me prøva å landa, seier Følling

Utgangspunktet er ein utvalsstruktur med eit regionting og regionutval i staden for dagens fylkesutval. Desse pluss setet for administrasjonssjefen er lagt til Hordaland i intensjonsavtalen som Rogaland no har hoppa av.

Les også: Sogn og Fjordane får to halve hovudutval

Så er det fire hovudutval:

  • Samferdsle
  • Næring
  • Opplæring
  • Kultur og idrett

Den administrative leiinga i dei to hovudutvala for høvesvis næring og opplæring vart lagt til Rogaland i den førre intensjonsavtalen. Samferdsle var delt i to; veg og kollektivtransport. Sogn og Fjordane fekk den administrative leiinga for det første, Rogaland for det andre.

I det siste hovudutvalet fekk Sogn og Fjordane den administrative leiinga for kultur, Rogaland for idrett.

Sogn og Fjordane fekk fylkesmannsembetet.

– Er det altså slik at det som vart lagt til høvesvis Sogn og Fjordane og Hordaland i førre runde ligg fast, slik at de no forhandlar om å dela det som var lagt til Rogaland dykk to mellom?

– Ja, det er utgangspunktet. Så er det slik at ingenting er klart før alt er klart. Me diskuterer moglege betringar i avtalen, seier Følling. 

– Me er gode både på både opplæring og næring

– Du seier at nynorsken er eit greitt punkt; tyder det at det nærast garantert blir nynorsk som administrasjonsspråk i ein region Sogn og Fjordane og Hordaland mellom?

– Det me veit er at fylkestinga i begge fylka har gått inn for nynorsk.

Deler av Rogaland har varsla interesse for å vera med i ein region beståande av dei to fylka nord for dei, mellom anna Haugesund.

Les også: Hordaland seier ja til ny regionvariant med halve Rogaland

Følling fortel det ikkje er representantar frå Rogaland med i forhandlingane no.

– Det er slik at det er fylkeskommunane som forhandlar i høve regionreforma. Enkeltkommunar har i utgangspunktet ikkje høve til å delta, men kan søkja om det til sentralt hald.  

– Er det harde ordvekslingar?

– Me har eit godt forhandlingsklima. Så er det nokre vanskelegare punkt.

– I Sogn og Fjordane er ein vel god på næring?

– Me er gode både på både opplæring og næring. Så får me sjå korleis det blir til slutt.

Med seg har fylkesordførar Følling:

 

  • Åshild Kjelsnes, fylkesvaraordførar
  • Noralv Distad, gruppeleiar Høgre
  • Tore Eriksen, fylkesrådmann
  • Elin Schei Stuhaug, fylkeshovudstillitsvald

 
Fylkestinga i dei fylka skal handsame intensjonsplan i starten av februar. Fylkestinget i Sogn og Fjordane har møte torsdag 2. februar, medan fylkestinget i Hordaland handsamar saka dagen etter, fredag 3. februar.

Til toppen