Regionreforma

få dei gjennomført så ikkje kjempa. alternativet til sp.

må få opp og stå eit selskap vegaen mellom kaupanger og sogndal, løysing sogndal - sentrum. att nokre flaskehalsare, ikkje stykkevis og delt. tunnel. bru, ikkje viktigaste, veg, men vbinda saman på heilt anna måte. startsignal for å byrja kvu

– store skilnaddeen mellom sp og regjering at opptekne heile landet, dei prioriterer bynære. jernbane og firefeltsvegane. ikkje eit einaste stort prosjekrt, s

– alle partia inne. vikafjellet og strynefjellet lagt inn. 19. juni debatten, 

– høgre og frp alliert seg med venstre og krf. 

regionreforma:

– veldig glad for at endra standpiunkt. bakgrunnen er jo intensjonsplan, her skal ein ha fylkesmannen si leiargruppe, ikkje berre sjølve fylkesmannen. berre justeringar på . tannhelsetenesta, ingen siger, var alle for. ikkje levert . respekt av ap å sakifta standpunkt. burde eigentleg fleire parti gjort. når ståa er slik. stiller saken i bero, og avventaer til etter.

viss regeringa blir beståande, berre forbokstaven. folk høve til å seia . setja alt på vent no.

neste tysdag:

Til toppen