FLYTTAR UT: Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) og regjeringa vil fredag offentleggjere at dei vil flytte arbeidsplassar ut av Oslo. Foto: Regjeringen.
FLYTTAR UT: Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) og regjeringa vil fredag offentleggjere at dei vil flytte arbeidsplassar ut av Oslo. Foto: Regjeringen.

Regjeringa vil flytte hundrevis av arbeidsplassar ut av Oslo

Regjeringa vil fredag offentleggjere at dei vil flytte arbeidsplassar ut av Oslo. Etter det Aftenposten kjenner til er det snakk om fleire hundre.

Fylket: Fredag legg regjeringa fram ein heilskapleg plan om utflytting av statlege arbeidsplassar frå Oslo.

– Dei som ønskjer utflytting, kjem til å bli positivt overraska, seier ei sentral kjelde til Aftenposten.

Planen som blir presentert fredag, dreiar seg både om etablering av nye arbeidsplassar utanfor Oslo og utflytting av ei rekkje eksisterande – og tilsette i alt frå NVE til Fredskorpset vil bli berørt.

Ifølgje NRK vil det kome rundt nye arbeidsplassar til Førde frå begge desse.

Etter det avisa erfarer skal kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) ha ønskt å leggje fram ein plan om utflytting av 600 arbeidsplassar, medan Venstre skal ha hatt 1.000 som mål. Ingen kjelder ønskjer å konkret røpe talet til Aftenposten, men etter det avisa erfarer er det snakk om mange hundre.

Flytteplanen er ein direkte konsekvens av eit kompromiss mellom Venstre og regjeringspartia frå i fjor vår. Då støtta Venstre ei omlegging av inntektssystemet til kommunane mot eit løfte om å få flytta statlege arbeidsplassar ut av Oslo.

Etter det Aftenposten erfarer, vil regjeringa fredag både opplyse om kva etatar som blir berørt og varsle ein del konkrete utflyttingsforslag.

(©NPK)

Til toppen