TAPERE: – Senterpartiet har lenge fryktet at forslaget fra regjeringen om å tilbakeføre deler av selskapsskatten til kommunene ville slå negativt ut for mange kommuner, skriv Heidi Greni, stortingsrepresentant Sp. Foto: Senterpartiet
TAPERE: – Senterpartiet har lenge fryktet at forslaget fra regjeringen om å tilbakeføre deler av selskapsskatten til kommunene ville slå negativt ut for mange kommuner, skriv Heidi Greni, stortingsrepresentant Sp. Foto: Senterpartiet

MEININGAR

Regjeringens 387 taperkommuner

Les kommentaren til stortingsrepresentant for Senterpartiet Heidi Greni.

  • Endret

Vi i Senterpartiet har lenge fryktet at forslaget fra regjeringen om å tilbakeføre deler av selskapsskatten til kommunene ville slå negativt ut for mange kommuner. Jeg må likevel si at det er oppsiktsvekkende at de la frem et forslag som gjør 9 av 10 kommuner til tapere. Dessverre fikk regjeringen støtte av Venstre og med det fikk de et knapt flertall i Stortinget til dette.

Senterpartiet har bedt Finansdepartementet å beregne fordelingsvirkningene for kommunene. Svaret viser at 41 kommuner får en gevinst, mens de øvrige 387 taper på regjeringens opplegg. 

Vi vet at Høyre og Fremskrittspartiet har programfestet kommunal selskapsskatt, men forslaget de har lagt fram viser at partiene er så opptatt av sine ideologiske eksperimenter at de er blitt blindet for de negative konsekvensene. Finansdepartementets beregninger viser at i fylkene Østfold, Hedmark, Oppland, Troms og Telemark vil alle kommuner tape på omleggingen. I Vestfold, Nord Trøndelag og Finnmark vil en av kommune få gevinst, resten blir tapere. Rogaland er «vinnerfylket», om man kan kalle det det, siden det her er 7 av fylkets 26 kommuner som kommer positivt ut.

Senterpartiets forslag om at omleggingen av selskapsskatten legges bort, fikk dessverre ikke Stortingets støtte. Jeg tror likevel den store omfordelingen av kommunerammene som regjeringen legger opp til, vil føre til en ny debatt når saken endelig skal behandles neste år.

Reaksjonene på regjeringens forslag er mange. KS sier blant annet at regjeringens forslag vil få liten betydning for kommunenes tilrettelegging for næringslivet. Fagforbundet uttrykte i Stortingets høring bekymring fordi regjeringens forslag til kommunal selskapsskatt vil gi økte kommunale inntekter dersom kommunene privatiserer tjenesteproduksjonen. Dette fordi modellen bygger på at vekst i lønnsutbetalingene til private bedrifter skal gi grunnlag for utbetaling av selskapsskatt til kommunen. 

Senterpartiet vet at regjeringen gjerne vil sette bestemor ut på anbud og at privatisering av velferdstjenestene er et overordnet mål for Høyre og Fremskrittspartiet. Likevel hadde jeg ikke trodd de ville premiere konkurranseutsetting av offentlig virksomhet gjennom å innføre kommunal selskapsskatt som virkemiddel.

Til toppen