Reiseliv ardal

resultat av bevisst satsing frå vår side. visit sognefjord tett med fjordnorge as. visit norway. akkurat i denne saka har me asgeir blindheim, rikke westvik, outdoor mag hit, kristoffer nystedt, torunn laberg bulder og brak. me vore med og fått inn til årdal, teke godt vare på dei. måte me har jobba i mange år. stor org, dekkjer stroirt område, dekkjer større område, får større 

 

hurrungane og jotunheimen. jobbar tett med klingenberg, bb , utl camp. jobbar med konkrete planar og tiltak. årdal porten mellom sognefjorden og jotunheimen. sognefjorden og nasjonalpark, kombinerer. ård. utv vore med og spelt inn på den. jobbar veldig bevisst og godt. på vegner av heile reiselivet.

 

alltid vanskeleg å seia, denne typen oppslag. sos media og media - beste få til. mange slike i året. innavasjon norge. annonsekroner - fleire titals millionar . det har ganske høg verdig, rekna som nøytral. god redaksjonell omtale. mykje magasin, tv på besøk. 50-60 slike turar i året (innanfor sogn). både tv-innslaget og magasinet rett inn til årdal. jobbar med tilsvarande saker i andre områder. veldig glade for årdal, ikkje hatt så mange frå før. ein av positive sidene at jobba på vegner av årdal.

 

outdoor ein av dei store - veit ikkje om torer å seia så stor som fri flyt. veldig store sjåartyal. kanalane med størst interesse.

 

turistkontor?

 

folk finn meir og meir digitalt. nettsider med resp. design, no i jan. applikasjon leverer alt, gps-styrt app. all info. brukar veldig mykje sos med. den digitale infoen viktig. turistinfoen lokalt i tillegg. bedriftene som eig oss får svært mykje spørsmål. turistinfo i årdal, hatt begrensa opn. tid. betre å leggja turistinfoen. opningstider lenger, to i staden for eitt. pengar spara rett inn i marknadsføring. me meiner rett satsing, kan sikkert diskuterast. ikkje fått klagar, eller dårlege. turistinfo kursa i kafeen.
meir på gang.
falkeblikk. prosjekt samarbeid med årdal utvikling, uc, bb - promoteringsfilm årdal og , vi, fjord-norge, bedriftene sjølv. bruka utover vinteren. klar ila få veker.  

Til toppen