SAMARBEID:  Rådmann Alf Olsen jr. i Lærdal og Nils Asbjørn Lie i Flåm AS har skrive under ein intensjonsavtale. Målet er å utvikla villakssenteret.
SAMARBEID: Rådmann Alf Olsen jr. i Lærdal og Nils Asbjørn Lie i Flåm AS har skrive under ein intensjonsavtale. Målet er å utvikla villakssenteret.

Reiselivsgiganten i Flåm vil samarbeida med Lærdal om villakssenteret

Flåm AS ønskjer å bidra til auka besøkstal, aktivitet og lokal bruk ved å utvikla eit heilskapleg opplevingssenter.

Lærdal: Flåm AS ønskjer å samarbeida med Lærdal kommune om å utvikla Villakssenteret. Tidlegare i mai signerte dei ein intensjonsavtale, der målet er auka besøkstal, aktivitet og lokal bruk.

– For villakssenteret er det svært godt nytt å få inn ein aktør som Flåm AS. Dei kan marknadsføring, dei har ein stor marknad og eit stort nettverk innan reiselivet, seier rådmann Alf Olsen Jr. i Lærdal kommune i ei pressemelding.

Selskap i vekst

Flåm AS er eit datterselskap av Aurland Ressursutvikling, og er eigd av Aurland Kommune, SIVA Eigedom Holding AS og Aurland Sparebank. I fjor var Flåm AS det raskast veksande selskapet i Sogn, nummer seks i fylket. Omsetninga var på 141 millionar kroner.

Villakssenteret inneheld kulturhus, villakssenter, lydstudio, kafé, kunstsenter og fellesareal. Først og fremst ønskjer Flåm AS å ta ansvar for å drifta villakssenteret og kafèen. 

Ikkje endeleg

– Villakssenteret i Lærdal er ei lokal satsing som vil kunna bety mykje for regionen og Lærdal kommune. Flåm AS ser fram til å samarbeida med kommunen om å sjå på utvikling av senteret og det potensiale som ligg i reiselivet i Lærdal, seier Nils Asbjørn Lie i Flåm AS i pressemeldinga. 

Før selskapet inngår ein endeleg avtale vil dei vurdera marknaden og sjansane for avkasting.

Til toppen