NY KOMMUNALSJEF: Mads Rekve er tilsett som ny kommunalsjef for helse og omsorg i Lærdal. 
NY KOMMUNALSJEF: Mads Rekve er tilsett som ny kommunalsjef for helse og omsorg i Lærdal. 

Rekve har fått tilbod som helsesjef

Mads Rekve er innstilt som ny kommunalsjef for helse og omsorg i Lærdal.

Lærdal: Det vart avgjort på eit møte i administrasjonsutvalet måndag. Rekve kjem frå ei stilling i Rutlin i Helse Førde og har fått svarfrist til 30. januar om han tek imot stillinga eller ikkje. 

Han tek i så fall over etter Margunn Thue, som skal inn i ei stilling ved sjukehuset i Lærdal i Helse Førde. 

Det var fem personar som søkte på jobben som kommunalsjef for helse og omsorg.

Til toppen