FOR DÅRLEG: Snart fire år etter at kommunane fekk ansvar for ein større del av helsetenestene, har verken kapasiteten eller kompetansen blitt styrkt, fastslår Riksrevisjonen i ein ny rapport.​ Arkivfoto: Truls Grane Sylvarnes.
FOR DÅRLEG: Snart fire år etter at kommunane fekk ansvar for ein større del av helsetenestene, har verken kapasiteten eller kompetansen blitt styrkt, fastslår Riksrevisjonen i ein ny rapport.​ Arkivfoto: Truls Grane Sylvarnes. (Arkiv)

Riksrevisjonen: For dårleg helseteneste i kommunane

Snart fire år etter at kommunane fekk ansvar for ein større del av helsetenestene, har verken kapasiteten eller kompetansen blitt styrkt, fastslår Riksrevisjonen i ein ny rapport.

Årdal/Lærdal: – Departementet må følgje utviklinga nøye, seier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Den såkalla samhandlingsreforma blei innført i 2012 for å styrke kvaliteten på helsetenester for pasientane. Samtidig skal ressursane bli utnytta betre ved at kommunane tar over ansvaret for ein større del av tenestene.

Rapporten frå Riksrevisjonen viser at kommunane i større grad overtar sjukare pasientar frå sjukehusa med større behov for behandling og pleie enn tidlegare, utan at kommunane har auka kapasiteten eller heva kompetansen nemneverdig.

Både fastlegar og kommunane sjølv meiner mange pasientar skrivast ut for tidleg.

I tillegg viser rapporten at mange kommunar ikkje har styrkt sitt tilbod innanfor rus og psykiatri. (©NPK)

Til toppen