Robotar frå Sogn får hjelp av EU til å erobre verda
(Foto: nLink)

Robotar frå Sogn får hjelp av EU til å erobre verda

NLink frå Sogndal trur robotar om få år vil ta over grovarbeidet i byggebransjen. No har dei kome gjennom nålauget som kan ta draumen eitt steg vidare.

For saman med ei rekkje store aktørar har vesle NLink frå Sogndal fått førti EU-millionar til å utvikle ein byggjerobot. Det skal dei gjere saman men fleire kjende namn i bransjen, som Fraunhofer, Technische Universität München (TUM) og Tecnalia.

Det var nettsida Shifter.no som først fortalde nyhenda i går.

I første omgang skal roboten nyttast til å montere fasadeelement som vindauge og veggar på store bygningar. Men på sikt ser utviklarane føre seg at den skal ta på seg langt meir varierte arbeidsoppgåver.

– For oss er dette stort. Vi har prøvd fleire gongar å søke på EU-prosjekt. Men det er ekstremt stor konkurranse i Europa og vi har fått avslag fleire gongar før, seier Konrad Fagertun, forretningsutviklar i NLink og ein av grunnleggjarane.

Les også:

løkjasdflkjasdf

Fagertun seier det mange som skal dele æra for at prosjektet kom gjennom nålauget. Og like mange er det som skal dele pengane. Men for eit lite og nystarta selskap betyr det mykje å få samarbeide med om store internasjonale aktørar.

– Vi kan tilsette fleire med større tryggleik og får fleire bein å stå på. I tillegg knyt vi verdifulle kontaktar internasjonalt. Vi er allereie nummer èin på robotikk i byggebransjen i verda, då vi er ein av dei første med eit produkt på marknaden. Den posisjonen ønskjer vi å halde på, seier Fagertun.

Produktet han snakkar om er ein borerobot, som borer hol i betongtak på byggjeplassar. 

 

- Det går framover. Vi har akkurat gjen demo i hongokn og danmark. Dei to første demoane i utlandet. der møtte vi stor interesse. Men det krev, både meir utvikling og jobb før det kan sendast ut til resten av verden. 

Knytte kontakt og finne ut kva behovet er. 

Fleire oppdrag. Første oppdrag på vestlandet, på mandag. På Stavanger. Vår største jobb hittil. Skal kruse Schmidt. Arkivenes hus. Blir veldig stort og flott. Dokumnetere effekten roboten har. 

Flerei oppdrag utover hausten, både i Oslo og Trondehim. 
- Hovudvisjonen vår er å revolusjonere byggjebransjen. Det føler vi at vi er på god veg til å gjere. Våre robotar kjem til å bli sjølvkøyrande om nokre år. Det er utfordrande både forskriftsmessig og juridisk. Vi vel å gjer det grundig og forsiktig. Men det er ingen tvil om at robotar i framtida kjem til å hente material, bringe det til riktig plass og montere det på eigenhand. Det kjem vi alle til å oppleve.


Spesielt på dei verste og tyngste jobbane, og dei ingen har lyst til å gjere. Tungt, monotont, kjedlig, eller farleg. På den måten blir vi hovudsakleg eit hjelpemiddel.

Dokumenter korleis alt er gjort, skrudd fast og hengt opp. Når du skal drive vedlikehald på eit bygg. Dette er robotar ekstremt flinke på. 
- 5-10 år vanleg å sjå robotar på byggjeplass. Allereie i år , vanleg på dei største og mest innovative aktørane, slik som Skanska og hent, cruse smidt. Fordi vi har avgrensa. . 

Til toppen