HALV PROMILLE: Dei folkevalde var godt nøgde med at helsehus-prosjektet heldt seg innanfor budsjett. Det vil seia, ein marginal sprekk på 7000 kroner eller ein halv promille vart det. Foto: Truls Grane Sylvarnes.
HALV PROMILLE: Dei folkevalde var godt nøgde med at helsehus-prosjektet heldt seg innanfor budsjett. Det vil seia, ein marginal sprekk på 7000 kroner eller ein halv promille vart det. Foto: Truls Grane Sylvarnes.

Ros til Kjos

Dei folkevalde var fulle av ros då dei behandla sluttrapporten for helsehuset.

Årdal: – Då me starta denne saka, var det demonstrasjonar utanfor. Allereie i 1999 då eg kom inn i politikken snakka me om denne saka. Det vart lagt fram mange rapportar til alternativ, men me vart aldri samde. Det klarte me i 2014, innleia Anne Kauppi (Ap) frå talarstolen torsdag. 

Eigentleg skulle samlokaliseringa av helsetenestene koste 10,5 millionar kroner, men etter nærare undersøkingar såg ein at 14,9 millionar måtte til.

– Eg stod på talarstolen den gongen og sa at dei ikkje måtte bruke i krone meir. Det er jo heilt utruleg at dei har treft så bra, la ho til.

Sprekk på halv promille

Prosjektet har fått enormt med merksemd frå innbyggjarane og media, og undervegs gjekk ryktene om at prosjektet kom til å sprekke. Slik blei det ikkje. Det vil seia, ein liten sprekk på 7377,- vart det, noko som tilsvarar ein halv promille. 

– Eg beklagar den vesle overskridinga på 7000 kroner, fleipa rådmann Olve Fossedal, som lova at han skulle vidarebringa rosen frå dei folkevalde til dei som har jobba med prosjektet, og ros var det mykje av.

Artikkelen held fram under biletet.

HALLELUJA: Det sa Senterparti-representant Ole Bjarne Hovland då kommunestyret handsama sluttrapporten for helsehuset. Der kom det fram at prosjektet ikkje kosta meir enn budsjettert.
HALLELUJA: Det sa Senterparti-representant Ole Bjarne Hovland då kommunestyret handsama sluttrapporten for helsehuset. Der kom det fram at prosjektet ikkje kosta meir enn budsjettert.

– Halleluja! Dette var ei vanskeleg og langdrygd sak som engasjerte folk i bygda. Me tapte saka fordi me ønskte å ha helsetenesta så nær folk som mogleg. Me var bekymra for kostnadene ved å oppgradere det gamle helsehuset. At det ville sprekka var me sikre på i kjølvatnet av det som skjedde, sa Ole Bjarne Hovland (Sp).

– Eg har ikkje sjekka byggjesaker i Årdal, men denne saka må vere unik etter å ha treft så godt. Eg vil retta ein stor takk til entreprenørar og dei tilsette i avdelingane. Det er mange som har dratt i rett retning slik at me fekk dette til raskt og med økonomisk god kontroll. På vegne av Senterpartiet vil eg også retta ein stor takk til Arne Kjos, som leia prosjektet, fortsatte han.

Artikkelen held fram under biletet.

FEKK ROS: Prosjektleiar Arne Kjos fekk mykje ros for den strenge budsjettdisiplinen og det gode resultatet. Arkiv
FEKK ROS: Prosjektleiar Arne Kjos fekk mykje ros for den strenge budsjettdisiplinen og det gode resultatet. Arkiv

Ros til prosjektleiaren

Kauppi la vekt på at det var nytta lokale kontraktørar i byggjinga, og trur ikkje det var tilfeldig at Kjos vart valt som prosjektleiar.

– Det har ikkje gått ut over kvalitet, og ein har heller fått inn meir enn det som var tiltenkt. Det er ikkje til å stikka under ein stol ein lokal prosjektleiar med hjartet i kommunen har vore bra for prosjektet. 

Til toppen