BESTE ALTERNATIVET: Rv52 kombinert med E134 er den beste løsinga, skriv Arnfinn Førsund i Hordalandsdiagonalen. Foto: Ina Eirin Eliassen.
BESTE ALTERNATIVET: Rv52 kombinert med E134 er den beste løsinga, skriv Arnfinn Førsund i Hordalandsdiagonalen. Foto: Ina Eirin Eliassen.

MEININGAR

Rv52 kombinert med E134 er den beste løsningen

Innlegget til fylkesordføreren i Sogn og Fjordane, Jenny Følling, har tydeligvis satt sinnene i kok hos enkelte. Porten.no og BA publiserte et motangrep fra Rv-forkjemperne Anved Johan Tveit og Tor Egil Buøen. Deres feilinformasjon bør imøtegås.

Tveit & Buøen ser fullstendig bort fra Vegvesenets eget tallmateriale og konklusjoner, slik dette ble presentert i Øst–Vest-utredningen i januar i fjor. Det er lett å forstå hvorfor: Vegvesenets konklusjon var at den beste løsningen for Norge er Rv52 kombinert med E134.

Best på fire av fem

Også når det gjelder KVU-utredningen om Voss–Gol har Følling sine fakta i behold. Rv52 over Hemsedal kom best ut på fire av fem analyser. I den femte analysen vurderte Vegvesenet traseene som likestilt på naturmangfold. I en analyse utført av Asplan Viak kom riktignok Rv7 marginalt bedre ut mht regionale effekter.

Rv7: slett ikke raskest fra Bergen!

Tveit og Buøen slenger ut at fylkesordføreren «openbert ikkje har fått med seg» at Rv7 «er og blir den kortaste og raskaste vegen mellom våre to mest folkerike landsdelar». Skribentene bør avstå fra krasse personangrep når fakta sier det motsatte: Vegvesenets beregninger viser nemlig at E134 med «arm til Bergen» blir hele 30 minutter raskere mellom Bergen og Oslo!

Vi er derimot helt enig med Tveit & Buøen om at Stortinget må ha «eit breiast mogeleg fagleg grunnlag for ei stor og kostbar samfunnsinvestering». Nettopp derfor står NHO, LO, Norsk Industri, Lastebileiernes Landsforbund, næringslivet og kommuner sammen om å kreve en KVU-utredning av «fergefri arm mot Bergen», slik Statens vegvesen selv anbefalte.

Å kaste 26 milliarder ut av vinduet?

Det har åpenbart falt Tveit & Buøen tungt for brystet at fylkesordfører Jenny Følling påpeker at å velge Rv7 som stamvei nr. 2 – og unnlate å bygge en fullverdig E134 – er ensbetydende med å «takke nei til en avkastning på 26 milliarder kroner». De hevder at tallene baserer seg på at E134 «var den einaste vegen ein skulle satse på mellom aust og vest».

Vegvesenets utredning viser at det ikke vil være noen konkurranse mellom Rv52 og E134 – de utfyller hverandre perfekt! Velger man derimot Rv7, går man glipp av 14 milliarder i samfunnsnytte fra «fergefri arm til Bergen». De siste 12 milliarder er gevinsten på innkorting i Telemark.

Nytteverdi er fasit

Tveit & Buøen skriver at «samfunnsøkonomisk nytte er ingen fasit for kva AS Noreg får igjen for dei pengane vi investerer i veganlegg». Denne underlige påstanden er bare tull! For det er jo selve definisjonen av samfunnsøkonomisk nytteverdi. Nettopp derfor har samferdselsmyndighetene besluttet at samfunnsnytte skal være en overordnet parameter for prioritering av prosjekter i fremtidig Nasjonal Transportplan (NTP).

En enkel titt på Norgeskartet viser hvor godt Rv52 og en fullverdig E134 utfyller hverandre. Ingen annen løsning dekker behovene til en større andel av befolkningen på Vestlandet og Østlandet. 

Men som Tveit og Buøen skriver «ein skal ta omsyn til heile landet». Vi er så hjertens enig.

I likhet med oss er Jenny Følling opptatt av langt mer enn egne regionale interesser: Fylkesordføreren for Sogn og Fjordane ønsker en helhetlig veiløsning for Norge.

Arnfinn Førsund
Hordalandsdiagonalen AS

Til toppen