IDRETTSMIDLAR: 315.845.425 kroner skal fordelast til alle idrettslag. Her kan du sjekke kor mykje din kommune fekk. Foto: Jan Christian Jerving.
IDRETTSMIDLAR: 315.845.425 kroner skal fordelast til alle idrettslag. Her kan du sjekke kor mykje din kommune fekk. Foto: Jan Christian Jerving.

Så mykje fekk din kommune i lokale aktivitetsmidlar

315.845.425 kroner skal fordelast til alle idrettslag. Her kan du sjekke kor mykje din kommune fekk.

Indre Sogn: Tilskotsordninga Lokale aktivitetsmidlar (LAM) er ei ordning frå Kulturdepartementet som er spesifikt retta mot lokale lag og foreiningar som driv idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom.

Midlane skal bidra til auka idrettsaktivitet, deltaking og frivilligheit. Utbetalinga frå Noregs Idrettsforbund til idrettsråd vil skje frå slutten av juni til 7. desember.

Det er idrettsråda som fordeler LAM til idrettslaga i sin kommune etter retningslinjer frå Kulturdepartementet og anbefalingar frå NIF. 

Her er ei oversikt over kor mykje din kommune får

Totalt får Sogn og Fjordane 7,1 millionar kroner.

Kommune Sum
Leikanger 152.436,-
Sogndal 487.442,-
Aurland 94.652,-
Lærdal 130.457,-
Årdal 293.174,-
Luster 333.233,-

 

Til toppen