OPPRYDDING: Det var denne feiebilen som byrja å brenna, noko som førte til at 13 personar fekk røykskade og Fjærlandstunnelen vart påført øydeleggingar som no blir reparerte. Foto: Jo Marius Bøyum
OPPRYDDING: Det var denne feiebilen som byrja å brenna, noko som førte til at 13 personar fekk røykskade og Fjærlandstunnelen vart påført øydeleggingar som no blir reparerte. Foto: Jo Marius Bøyum (Arkiv: Jo Marius Bøyum.)

Satsar på å opna Fjærlandstunnelen måndag

I første omgang blir det styrt trafikkavvikling.

Sogndal:  Arbeidet med å reparere Fjærlandstunnelen etter brannen er i full gang. Går ting slik me håper, blir det styrt trafikkavvikling gjennom tunnelen frå måndag, seier avdelingsdirektør Svenn Egil Finden i Statens vegvesen i ei pressemelding.

Reparasjonsarbeida er i full gang etter brannen i Fjærlandstunnelen. I tunnelen føregår det no fjellreinsk med spett og gravemaskin, og ein er i gang med å demontere øydelagt sikringsnett i taket. Spylebilar skal snart inn, slik at det blir vask av tunnelen parallelt med fjellsikringa.

Les også: Dette er status for dei røykskadde etter at denne feiebilen byrja å brenna

Les også: Her er arbeidet med å reparere tunnelen i gang

Opptil tre timars ventetid

Men sjølv om ein kan koma gjennom tunnelen frå måndag av, bør ein taima det noko lunde:

–  Då kan det bli opptil tre timars ventetid og me vil sleppe kolonne gjennom til oppsette tider. Dette kjem me tilbake med meir info om mot slutten av veka

Fjærlandstunnelen har i dag ikkje DAB eller naudnett. Det vart juni i fjor vedteke at slikt utstyr skal installerast i tunnelen, når den står for tur for oppgradering i 2020-21, går det fram av pressemeldinga.

Vegvesenet opplyser at dei kjem tilbake med meir nøyaktig informasjon om styrt trafikkavvikling så snart det er bestemt når det blir innført.

Til toppen