SMITTE: Høyanger
SMITTE: Høyanger (Foto: Arkiv)

KORONAVIRUS

Seks positive prøvar i Helse Førde - smitte i Høyanger

Tre kommunar i Helse Førde sitt område har positive prøver.

Helse Førde: Kinn, Stad og Høyanger er har fått positive prøvesvar i retur etter koronatestar tysdag. 

Det skriv Helse Førde sjølv på sine heimesider. 

I alt vart det testa 398 prøvar i alt tysdag. Føretaket oppgir ikke kor mange positive det er i kvar kommune.

Helseføretaket presiserer at kommunen testet er tatt i, ikke nødvendigvis er kommunen bur eller er folkeregistrert. 

Til toppen