MEININGAR: Hårek Elvenes.
MEININGAR: Hårek Elvenes. (Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen)

MEININGAR

– Senterpartiet plasserte seg sjølv på sidelinja og sprang til media med ei rekkje løfter som partiet ikkje har finansiert

«Slikt trygger ikke landet», skriv Hårek Elvenes i dette meiningsinnlegget.

Meiningar: Den nye langtidsplanen for forsvarssektoren er den første på flere tiår som legger opp til betydelig vekst i Forsvaret, med nye avdelinger både i nord og sør. I stedet for å få reelle forsvarspolitiske gjennomslag i Stortinget, plasserte Senterpartiet seg selv på sidelinjen og sprang til mediene med en rekke løfter som partiet ikke har finansiert.

Stortinget har nylig vedtatt ny Langtidsplan for forsvarssektoren. Oppbyggingen av Forsvaret fortsetter med intensivert kraft.

Skal vedta kjøp neste år

Samtlige forsvarsgrener er under oppbygging. Nye kampfly, nye maritime overvåkningsfly, oppgradering av Sjøforsvarets fartøyer, nye kystvaktfartøy, luftovervåkningsradarer og et HV som aldri har vært bedre rustet. Særlig skal hæren bli sterkere, og personellet i Forsvaret skal øke med 6000.

En ny manøverbataljon opprettes i Brigade Nord. Denne kommer i tillegg til nye Porsanger bataljon og en forsterket grensevakt som er under oppbygging i det nyopprettede Finnmark landforsvar, totalt bestående av mer enn 3000 soldater. Stortinget skal neste år vedta kjøp av ca. 80 nye stridsvogner.

20 milliardar kroner

Hæren får langtrekkende presisjonsvåpen, som sammen med nytt artilleri og nytt kampluftvern øker kampkraften betydelig. Det opprettes for første gang på mange år nye reserveavdelinger i Forsvaret. På Østlandet opprettes flere nye mobiliseringsbataljoner, blant annet en ingeniørbataljon og en egen bataljon for alliert understøttelse.

Senterpartiet hevder i et innlegg at de «ikkje vil legitimera tomme lovnadar». Det er en underlig påstand sett på bakgrunn av at partiet la frem krav til titall milliarder kroner som ikke er finansierte. Partiet krevde nytt langtrekkende luftvern som vil koste om lag 20 milliarder.

Slikt tryggar ikkje landet

I Sps alternative statsbudsjett er det ikke avsatt 1- en krone til dette. Partiet ville ha en ny brigade som kostnadsberegnet til 12 milliarder bare i materiellanskaffelser. I Senterpartiets alternative budsjett for 2021 er det avsatt 20 millioner til en slik brigade. Nærmere tomme løfter er det vanskelig å komme.

Et ansvarlig og bredt flertall har sørget for et bredt flertall for regjeringens nye Langtidsplan for forsvaret. Gode forbedringer er kommet i tillegg, bla helikoptre til hæren. Dette gir forutsigbarhet i utviklingen av forsvaret. Senterpartiet, derimot, valgte alenegang og tomme løfter. Slikt trygger ikke landet.

Dette er eit svarinnlegg til eit meiningsinnlegg frå Liv Signe Navarsete og Emilie Enger Mehl den 28. november. Du kan lesa kva dei skreiv om her.

Til toppen