MEININGAR: Høyre mener at alle skal ha like muligheter uavhengig av hvilken familie man vokser opp i og hvor familien bor.
MEININGAR: Høyre mener at alle skal ha like muligheter uavhengig av hvilken familie man vokser opp i og hvor familien bor. (Foto: Hans Kristian Thorbjoernsen)

MEININGAR

SFO-tilbudet skal bli bedre for flere barn med Høyre i regjering

«Alle skal ha like muligheter uavhengig av hvilken familie man vokser opp i og hvor familien bor», skriver Mathilde Tybring-Gjedde.

Meiningar: Høyre vil satse på gratis SFO for familier med lavere inntekt, samt flere spennende aktiviteter og mer kompetanse som kommer alle barna til gode. Alle barn – uansett om de bor i Haugesund eller Alta, og hvor rike foreldrene er - fortjener et best mulig skolefritidstilbud.

I et debattinnlegg skriver Tuva Moflag (Ap) at førsteklassinger ville fått gratis SFO med Arbeiderpartiet i regjering. Intensjonen i valgløftet er godt, men budsjettet går ikke opp – og det vil gå på bekostning av andre viktige satsninger i skolen og SFO.

Politikk er prioriteringer

Da Høyre kom i regjering ønsket vi å gi alle barn mulighet til å gå i barnehage, uavhengig av foreldrenes inntekt. De siste årene har vi derfor innført gratis kjernetid i barnehagen for 2-, 3-, 4-, og 5-åringer fra familier med lav inntekt. Samtidig har vi prioritert et løft for å styrke kvaliteten i barnehagene, blant annet ved å satse på videreutdanning og stille krav om at barnehagene må ha flere ansatte og pedagoger. Politikk er prioriteringer. Derfor sørger vi for at tilbudet kommer til de som trenger det mest, samtidig som vi sørger for at tilbudet i barnehagen blir bedre for alle barn. Nå skal vi gjøre det samme på SFO!

Fra og med i år vil familier med lavere inntekt få billigere SFO i 1.- og 2. klasse, og det vil være gratis kjernetid for elevene som går i 3.- og 4. klasse. I tillegg vil barn med særskilte behov i 5-7. klasse få gratis SFO! Lommeboken skal ikke være et hinder for at Truls (7) som kommer fra en familie med lav inntekt, eller Line (11) som har Downs syndrom, skal få et fritidstilbud etter skolen. 

Arbeiderpartiet prioriterer annerledes i skolepolitikken

Det er viktig å gjøre SFO billigere, men det er også viktig å gjøre tilbudet bedre. I dag er det for store forskjeller. På noen skoler tilbys fysisk aktivitet, leksehjelp, spennende leker og kulturaktiviteter. På andre skoler er SFO først og fremst oppbevaring av barna før foreldre kommer hjem fra jobb. Derfor skal regjeringen innføre en nasjonal rammeplan for kvalitet i SFO og gi lederne i SFO mer pedagogisk og barnefaglig kompetanse. Vi skal sørge for å gjøre SFO bedre for alle barn.

Dessverre prioriterer Arbeiderpartiet annerledes i skolepolitikken. I stedet for å målrette tilbudet til de barna som faktisk trenger det og satse på økt kompetanse, flere gode lærere og

SFO-ansatte, flere spennende og varierte aktiviteter og oppfølging av elever som henger etter, vil AP nå prioritere skolemat og gratis SFO for førsteklassinger. De to valgløftene har en prislapp på 5,7 milliarder kroner og Arbeiderpartiet mangler 4,9 milliarder kroner for å ha råd til det. Man trenger ikke å være et geni for å forstå at det regnestykket ikke går opp.

Vi hever kvaliteten på tilbudet

Enten er dette nok et eksempel på tomme løfter fra Arbeiderpartiet, eller så vil ikke Arbeiderpartiet ha råd til å bruke en eneste krone på bedre kvalitet i skolen, flere gode lærere og et bedre SFO-tilbud de neste årene. Uansett mener jeg det er uheldig.

Alle skal ha like muligheter uavhengig av hvilken familie man vokser opp i og hvor familien bor. Derfor bør vi sikre at barn fra familier med dårlig råd får mulighet til å gå på SFO, samtidig som vi hever kvaliteten på tilbudet for alle barn over hele landet.

Til toppen