SIGNERTE AVTALE:  F.v Kristine Kopperud Timberlid, Innovasjon Norge Vestlandet, Philip Lorentzen, Norges Forskingsråd, Mette Rønning, Siva og Jan Heggheim, Sogn og Fjordane fylkeskommune signerte avtale om regionalt samarbeid på Næringsforum i Førde .
SIGNERTE AVTALE: F.v Kristine Kopperud Timberlid, Innovasjon Norge Vestlandet, Philip Lorentzen, Norges Forskingsråd, Mette Rønning, Siva og Jan Heggheim, Sogn og Fjordane fylkeskommune signerte avtale om regionalt samarbeid på Næringsforum i Førde . (Foto: Næringsforum)

Signerte regional samarbeidsavtale

Vil styrka klyngesamarbeid og kompetansemiljø i Sogn og Fjordane.

Indre Sogn: Fylkeskommunen har signert ein regional samarbeidsavtale med Innovasjon Norge, Norges Forskingsråd og Siva, med mål om å styrka klyngesamarbeid og kompetansemiljø i fylket.

Det skriv fylkeskommunen i ei pressemelding torsdag. 

– Ei formalisering av samarbeidet er eit steg på vegen mot endå betre resultat med tanke på nye arbeidsplassar og kompetente medarbeidarar, seier Jan Heggheim, fylkesdirektør for næring og kultur i Sogn og Fjordane fylkeskommune og leiar for Næringsforum.

Fylkeskommunen tek leiinga

Innovasjon Norge, Norges Forskingsråd og Siva har frå før nasjonale samarbeidsavtalar. Desse vert følgt opp av regionale avtalar saman med fylkeskommunane, heiter det. 

Det er ei  at fylkeskommunen tek leiinga i dei regionale avtalane når det gjeld koordinering av den samla aktiviteten, og regionale planar for verdiskaping.  

Næringsforum styrer oppfølgjinga av den planen. Medlemma består av fylkeskommunen, Innovasjon Norge, KS rådmannsutvalet, Høgskulen på Vestlandet, NAV, NHO, LO, Fiskeridirektoratet Region Vest, Fylkesmannen.

Avtala i Sogn og Fjordane vil vera knytt til klyngeutvikling og test- og laboratoriefasilitetar for næringslivet.

Til toppen