Sigurd Reksnes har vore fylkesleiar Senterpartiet i Sogn og Fjordane i fire år og er no innstilt for to nye år.
Sigurd Reksnes har vore fylkesleiar Senterpartiet i Sogn og Fjordane i fire år og er no innstilt for to nye år. (Foto: Ragne B. Lysaker/Senterpartiet)

Sigurd Reksnes stiller til attval som fylkesleiar i Senterpartiet

Valnemnda i Senterpartiet i Sogn og Fjordane innstiller på attval av Sigurd Reksnes som fylkesleiar for to nye år.

Sogn og Fjordane: – Sigurd har gjort ein solid jobb som fylkesleiar i den perioden han har hatt vervet, og eg er heilt trygg på at han vil halde fram med å gjere ein god jobb for Senterpartiet i Sogn og Fjordane og våre saker, seier Marius Strømmen som er leiar i valnemnda.

Reksnes har lang politiske røynsle og var mellom anna gruppeleiar for Senterpartiet i Sogn og Fjordane fylkesting i førre periode. Han held fram som medlem i det nye Vestland fylkesting.

– Valnemnda er glade for at Reksnes ynskjer å gå på ein ny periode som fylkesleiar. Med regionreform og viktige politiske utfordringar framover er kontinuitet viktig seier Strømmen.

Nestleiarane Karoline Bjerkeset frå Gloppen og Morten Askvik frå Hyllestad er ikkje på val. Senterpartiet har bestemt å halde fram med to fylkesorganisasjonar i det nye Vestland fylke.

Valnemnda si innstilling

Fylkesleiar Sigurd Erlend Reksnes – Stad (attval)
1. nestleiar Karoline A. Bjerkeset – Gloppen (ikkje på val)
2. nestleiar Morten Askvik – Hyllestad (ikkje på val)
Studieleiar Erling Sande – Gloppen (ny)
Styremedlem Jan Herstad – Sunnfjord (ikkje på val)
Styremedlem Marit Aakre Tennø – Luster (attval)
Styremedlem Ingeborg Sivertstøl – Sogndal (ny)
Senterkvinnene Britt Domben Mulelid – Bremanger (ny)
Senterungdomen Sander Solheim – Kinn (ny)
Fylkestingsgruppa Aleksander Øren Heen – Årdal
Stortingsrepresentant Liv Signe Navarsete – Lærdal
1. vara Rune Hegrenes – Sunnfjord (attval)
2. vara Gunn Åmdal Mongstad – Solund (ny som vara)
3. vara Sidsel Kongsvik – Kinn (ny)
4. vara Jakob Ruud – Sogndal/Senterungdomen (ny)
Vara Senterkvinnene Kristina Tomasgard – Gloppen (ny)
Vara Senterungdomen Nina Hjartholm – Gulen (ny)
Svein Orheim – Bremanger (ny)
Vara fylkestingsgruppa Jenny Følling – Sunnfjord
Observatørar:  
Fylkessekretær Per Rune Vereide – Gloppen
Fylkesordførar Jon Askeland – Alvær
Organisasjonssekretær Torunn Flatjord – Gloppen
Til toppen