IMG_8169 (Bilde:  )
IMG_8084 (Bilde:  )
IMG_8075 (Bilde:  )
IMG_8089 (Bilde:  )
IMG_8077 (Bilde:  )
IMG_8101 (Bilde:  )
IMG_8110 (Bilde:  )
IMG_8130 (Bilde:  )
IMG_8143 (Bilde:  )
IMG_8139 (Bilde:  )
IMG_8120 (Bilde:  )

Sjå bilete frå julekonserten i Farnes kyrkje

Det var mykje flott song og musikk i kyrkja tredje sundag i advent.

Årdal: Det var ein stemningsfull konsert i Farnes kyrkje. Han byrja med eit blåsekvintett-preludium.

Dei fyrste til å stå på scena framme i kyrkjerommet var born frå Miniklubben og Kurdramudra. Dei song tre julesongar og tente dei tre fyrste lysa i advent. 

Deretter fekk Farnes skulemusikk sleppa til, og innimellom fleire allsongar og ei lita andakt, fylgde dei andre musikantane i denne rekkefylgja: Årdalskoret, Farnes mannskor, Årdal gospelkor og Øvre Årdal janitsjar.

Tradisjonen tru vart julekonserten runda av med allsong av Fager er jordi. 

Til toppen