DIGITALT: Slik får du ikkje feira 17. mai i Årdal i år.
DIGITALT: Slik får du ikkje feira 17. mai i Årdal i år. (Foto: Arkiv)

VIDEO

Sjå den digitale feiringa av nasjonaldagen i Årdal

I Årdal er det felles 17. mai-markering for heile kommunen, sjå video nedst i saka.

Årdal: I år har 17. mai-komitèane på Årdalstangen og i Øvre Årdal samarbeida med å lage eit digitalt program for heile kommunen.

– Det er jo ei spesiell tid, så kom dei siste retningslinjene den 8. mai og me har snakka med kommunen om kva me skal få lov til å gjera. I staden for at det ikkje skulle bli nokon ting, slo me oss saman. Det blei gjort litt symbolsk og i solidaritet til den tida me er oppe i, seier Ketil Thorbjørnsen, som sit i 17. mai-komitèn på Årdalstangen.

Det digitale programmet som er blitt laga, skal speigla det programmet som vanlegvis pleier å vera i dei to bygdene. Samstundes har det vore viktig å få med folk både frå Årdalstangen og Øvre Årdal, gjennom heile videoen.

Programmet for videoen nedst i saka ser slik ut:

  • Representantar frå Årdalstngen Musikklag og Øvre Årdal Janitsjarkorps spelar Ja, vi elsker
  • Barna sin tale, ved Ingrid Nes og Johannes Paulides
  • Korpsrepresentantane spelar Kongesangen
  • Innslag frå Frida Tryti Hunshammer og Andreas Hillestad Aannevik
  • Tale ved Egon Moen
  • Innslag frå Frida Tryti Hunshammer og Andreas Hillestad Aannevik
  • Russetale ved Tobias Røneid og Eskil Holsæter
  • Korpsrepresentantane spelar Norge i rødt, hvitt og blått
Til toppen