Sjå den lokalpolitiske debatten her

Sjå den lokalpolitiske debatten her

Dersom du ikkje fekk tid til å reisa på debatten i Årdal, kan du sjå han om att her.

Årdal: Torsdagens lokalpolitiske debatt fekk fram ulikskapane mellom partia i Årdal på ein god måte. 

Kinoen på Årdalstangen var fyllt til randen denne kvelden, men Porten.no filma heile greia, så dersom du ikkje hadde moglegheit til å få debatten med deg, kan du sjå han om att no.

Til toppen