Foto: Høgskulen i Sogn og Fjordane.
Foto: Høgskulen i Sogn og Fjordane.

Sjå direkte frå fusjonsmøtet

Torsdag skal styret i Høgskulen i Sogn og Fjordane handsame forslaget til fusjonsplattform for Vestlandshøgskulen.

  • Endret

Sogndal: Forhandlingsutvalet møttest for siste gong i Bergen 3. mai for å fullføre fusjonsplattforma for Høgskolen i Bergen, Høgskolen Stord/Haugesund og Høgskulen i Sogn og Fjordane.

No går avtalen til dei tre styra, som skal ta avgjerda om dei vil gå vidare med å byggje ein ny, stor høgskule på Vestlandet.

– Vestlandshøgskulen vert etablert med deling som drivkraft, ideal og metode. Kunnskap veks når den blir delt,  heiter det om profilen til den nye høgskulen.

Det mellom anna bestemt at hovudmålet skal vere nynorsk, og at institusjonen får fem campus. Målet på sikt er å bli eit universitet. 

Til toppen