RAGIONREFORM: Ei av sakene som skal diskuterast i Fylkestinget tysdag er intensjonsavtalen om samanslåing med fylka i sør. På biletet:  Fylkesordførar i Sogn og Fjordane Jenny Følling (f.v.), fylkesordførar i Hordaland Anne Gine Hestetun og fylkesordførar i Rogaland Solveig Ege Tengesdal. Arkivfoto: Sogn og Fjordane fylkeskommune
RAGIONREFORM: Ei av sakene som skal diskuterast i Fylkestinget tysdag er intensjonsavtalen om samanslåing med fylka i sør. På biletet:  Fylkesordførar i Sogn og Fjordane Jenny Følling (f.v.), fylkesordførar i Hordaland Anne Gine Hestetun og fylkesordførar i Rogaland Solveig Ege Tengesdal. Arkivfoto: Sogn og Fjordane fylkeskommune

Sjå fylkestinget her

To saker som skal opp er intensjonsavtalen om samanslåing til Vestlandsregion og forvaltingsrevisjon i samband med Fjord1-saka.

Møtet startar klokka 10 i Førde og har følgjande saksliste:

 • Fylkeskommunal overtaking av innkjøp av ferjetenester mellom Barmsund og Barmøy i Selje kommune
 • Bustadstiftingane til sjukehusa i Sogn og Fjordane - overføring av valrett
 • Eigarmelding 2016
 • Reglement og rutinar for finans- og gjeldsforvaltninga i Sogn og Fjordane fylkeskommune
 • Lærlingar i Sogn og Fjordane fylkeskommune
 • Ansvarleg lån til Opplæringsfartøy AS - lenging av låneavtale
 • Tertialrapport 2/2016
 • Utgreiing av fylkesmannen sin framtidige struktur - høyringsfråsegn
 • Intensjonsplan for samanslåing av Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland
 • Fylkesordføraren sin rådgjevar
 • Plan for forvaltningsrevisjon 2016 - 2020
 • Plan for selskapskontroll 2016 - 2020
 • Forvaltningsrevisjon - Anskaffing av advokat- og rådgjevingstenester i "Fjord1-saka" 
Til toppen