FØLG MØTET: Tysdag kan du følgje møtet i fylkestinget direkte på Porten.no.
FØLG MØTET: Tysdag kan du følgje møtet i fylkestinget direkte på Porten.no. (Foto: Arkiv/Sogn og Fjordane fylkeskommune.)

Sjå fylkestinget dag to direkte

Fylkestinget har møte på Scandic hotel i Førde. Følg møtet live under frå klokka 10.

Førde: Fylkestinget har seksten saker på kartet for møtet tysdag og onsdag.

Mellom anna skal dei vedta fylkeskommunal bruk av Vitensenteret på Kaupanger og kostnadsoverslag for Seimsdalstunnelen i Årdal.

 • Desisjon av møtebøkene for fylkesutvalet og hovudutvala 2018
 • Selskapskontroll av VIGO IKS - rapport
 • Fylkesvåpen for Vestland fylkeskommune
 • Samarbeidsavtale om Distriktsmusikarordninga
 • Mobbeombod for barnehage og grunnskule - forlenging av ordninga
 • Vitensenter - fylkeskommunal bruk-
 • Oppfølging av FT- Arealbehov ved tannklinikkane i Florø og Sogndal
 • Fv. 303 Seimsdalstunnelen - kostnadsoverslag
 • Innføring av takst for nullutsleppskøyretøy - Førdepakken
 • Kjøp av rutetenester med båt frå 1. mai 2022 - ekstra utgreiing
 • Søknad om finansiell deltaking i nytt hurtigbåttilbod mellom Florø Smørhamn Måløy
 • Ferjeavløysing Ytre Steinsund bru - stadfesting av vedtak
 • Rekneskap 2018 for Sogn og Fjordane fylkeskommune
 • Årsrapport 2018 for Sogn og Fjordane fylkeskommune
 • Tertialrapport 1/2019
 • Årsmelding skuleåret 2018/2019
 • Mobbeombodet i Sogn og Fjordane fylkeskommune
 • Årsmelding skuleåret 2018/2019 Elev- og lærlingombodet
 • Fylkestinget sitt årlege møte med Sogn og Fjordane Energi AS
 • Sogn og Fjordane fylkeskommune sin eigarskap i Sogn og Fjordane Energi AS - fordeling av aksjar i Sogn og Fjordane Holding AS på kommunane
Til toppen