FØLG MØTET: Onsdag kan du følga møtet i fylkestinget direkte på Porten.no. Foto: Sogn og Fjordane fylkeskommune.
FØLG MØTET: Onsdag kan du følga møtet i fylkestinget direkte på Porten.no. Foto: Sogn og Fjordane fylkeskommune. (Foto: Arkiv/Sogn og Fjordane fylkeskommune.)

Sjå fylkestinget: Skal vedta utbygging av vitensenter

Fylkestinget har møte i Statens Hus på Leikanger. Følg det direkte i  videoen under.

Leikanger: Fylkestinget har seksten saker på kartet onsdag. Mellom anna skal dei vedta etablering av Campus Førde, etter modell frå Sogndal, og utbygging av vitensenter på Kaupanger.

Her er alle sakene:

 1. Forvaltningsrevisjon HMT og inkluderande arbeidsliv
 2. Forvaltningsrevisjon - forlenging av avtale
 3. Høyring - ny kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift
 4. Årsmelding 2018 - Kontrollutvalet
 5. Kontroll av møtebøker frå fellesnemnda
 6. Handlingsplan for førebyggande arbeid mot radikalisering og valdeleg ekstremisme
 7. Omorganisering av Opplæringskontoret for offentleg sektor i Sogn og Fjordane (OKOS)
 8. Musea i Sogn og Fjordane - fellesmagasin og museumsbygg
 9. Kollektiv - Rabatt for lærlinga
 10. Kjøp av rutetenester med båt frå 1. mai 2022
 11. Årsrapport 2018 - konsesjonskraft og finansportefølje
 12. Vurdering av akkumulert mindreforbruk knytt til resultatoverføringsordningane
 13. Oppfølging av FT-sak 25/16 Tannhelsetenesta - ein framtidsretta klinikk- og tenestestruktur
 14. Etablering av Campus Førde verftet AS
 15. Utbygging Sogndal vgs avd. Kaupanger med utleigedel
 16. Nytt opplærings- og kompetansesenter Førde
Til toppen