Vasstanden er på veg opp til sjøhusa på Lærdaløyri. Vasshøgda er varsla å bli høgare mot midnatt.
Vasstanden er på veg opp til sjøhusa på Lærdaløyri. Vasshøgda er varsla å bli høgare mot midnatt. (Foto: Jan Christian Jerving)

Sjå korleis «Elsa» herjar

Det er venta ekstremt høg vasstand langs store delar av kysten frå måndag ettermiddag til tysdag ettermiddag. Se korleis vasstanden påverkar oss i Sogn.

Indre og Ytre Sogn: Meteorologisk institutt varslar at det natt til tyrsdag vil vera ekstremt høg vasstand i frå Åna Sira til Stad. Det betyr raudt flaumvarsel. Nivået er estimert til å bli 80-100 cm over høgda oppgjeve i tidevasstabellane. Dette vil også påverka Fjordane og Indre Sogn.

Sjå fleire bilete frå stormfloa nedst i saka. 

Årsaka til den høge vasstanden er eit kraftig lågtrykk i Nord-Atlanteren som pressar mykje vatn inn i Nordsjøen og Norskehavet.

Sjøen går innover bøane i Ikjefjord på Høyanger sørside. – Ingen skadar heldigvis, men bikubane på Aarnes gard (t.h. i biletet) er nesten på djupt vatn, skriv Laila Aarnes. Foto: Laila Aarnes

Meteorologsik institutt seier at konsekvensen kan bli overfløyming mange stader og fare for større øydeleggingar på infrastruktur og bygningar i strandsona.

Vasstanden er venta å stå godt over nivået for «Didrik» i midten av januar.

Desse nausta ligg i Vatsvik i Gulen kommune. Dei inste nausta har vatn opp til midt på døra. (Foto: Mina Andreassen)
Det var høg flo når Mina Andreassen kom tilbake frå fisket i Vatsvik (Gulen kommune). Dei måtte vasse med vatn til langt over knea for å koma i land. (Foto: Mina Andreassen)
Dettee biletet blei teke i går kveld. – Floa er nesten over, skriv fotografen til Porten.no. (Foto: Lasse Asperanden)
Dette er ikkje nomaltilstand ved fjordstien i Sogndal. (Foto: Lasse Asperanden)
Floa går langt over det som vanlegvis er strandkanten i Ikjefjord på Høyanger sørside. (Foto: Laila Aarnes)
Sjøen går innover bøane i Ikjefjord på Høyanger sørside. – Ingen skadar heldigvis, men bikubane på Aarnes gard (t.h. i biletet) er nesten på djupt vatn, skriv Laila Aarnes. (Foto: Laila Aarnes)
Frå Lærdal måndag kveld (Foto: Bjørn Skalle)
Frå Lærdal måndag kveld (Foto: Bjørn Skalle)
Til toppen