DIREKTE: Frå 10.00 tysdag kan du følgje møtet i fylkestinget direkte. Foto: Sogn og Fjordane fylkeskommune.
DIREKTE: Frå 10.00 tysdag kan du følgje møtet i fylkestinget direkte. Foto: Sogn og Fjordane fylkeskommune.

Sjå møtet i fylkestinget om att

Her kan du følgja med på møtet i fylkestinget frå klokka 10.00. 

Leikanger: Her kan du sjå direkte kva som vert diskutert under fylkestinget. 

Dette er sakslista: 

1/16 Petroleumsrådet - suppleringsval for valperioden 2015 - 2019
2/16 VIGO IKS - fordeling av kostnader ved utvikling av fagsystem
3/16 Handlingsprogram for regional plan for Nordfjella
4/16 Regional plan - Ottadalen villreinområde
5/16 Årsrapport 2015 - konsesjonskraft og finansportefølje
6/16 Landbruk i Verdiskapingsplanen
7/16 Strategi for breiband i Sogn og Fjordane 2016 - 2020
8/16 Søknad om forskottering av midlar til fullføring av reguleringsplan for fv. 60 Tomasgard - Røyrhus bru i Hornindal kommune
9/16 Justering av opplæringstilbodet for skuleåret 2016/17
10/16 Verksemdplan for kontrollutvalet 2016 - 2019

Til toppen