TO NYE ÅR: Banskjef Oddstein Haugen (til venstre) i Luster Sparebank blir ikkje pensjonist heilt enno. Styreleiar Svein Ove Slinde til høgre.
TO NYE ÅR: Banskjef Oddstein Haugen (til venstre) i Luster Sparebank blir ikkje pensjonist heilt enno. Styreleiar Svein Ove Slinde til høgre.

Sjefen ventar med å bli pensjonist for å hjelpa banken gjennom korona-krisa

– Det var vanskeleg for meg å forlata skuta no, seier bankssjef Oddstein Haugen i Luster Sparebank.

Luster: Etter 15 år i sjefsstolen i Luster Sparebank skulle Oddstein Haugen etter planen bli pensjonist frå hausten av. Stillinga vart lyst ut, og søkarane var ifølgje styret mange. Så kom koronakrisa.

– Det er viktig med kontinuitet i den perioden banken no går inn i, med ein leiar som kjenner banken godt. I tillegg vil det også vera vanskeleg å gjennomføra ein god rekrutteringsprosess på noverande tidspunkt, skriv banken i ei pressemelding på eigne heimesider.

Begge partar er samde om at banksjefen skal halda fram i stillinga i to år til. Sjølv om økonomien til banken etter eige utsagn er solid, legg ikkje Haugen skjul på at tida framover blir krevjande.

– Det var vanskeleg for meg å forlata skuta no, og eg er topp motivert til å halda fram. No må me stå i lag og yta ein god innsats framover, seier Haugen i pressemeldinga.

Til toppen