SPENTE: På Tya Bar i Årdal sat folkevalde frå fleire ulike parti spente og fulgte med på valresultatet måndag kveld.
SPENTE: På Tya Bar i Årdal sat folkevalde frå fleire ulike parti spente og fulgte med på valresultatet måndag kveld. (Bilde: Truls Grane Sylvarnes)

Stortingsvalet 2017

Sjekk resultata i din kommune

Senterpartiet kan trygt konstatere at dei har gjort eit brakval i Sogn med vekst i samtlege kommunar. Årdal einaste kommune der Arbeidarpartiet er størst.

Årdal: Når nesten alle røystene er talt opp måndag kveld, ser resultatet slik ut i dei ulike kommunane inst i Sogn. 

Du kan sjekke dei oppdaterte tala her.

Årdal (99,8 prosent)

Parti %-vis oppslutnad Endring 2013
Arbeidarpartiet 59,9 -2,8
Senterpartiet 16,5 7,3
Høgre 9,7 -3
Framstegspartiet 6,7 -1,4
Sosialistisk Venstreparti 2,6 0,5
Miljøpartiet Dei Grøne 1,2 0,2
Venstre 1,1 -0,8
Raudt 0,9 0,6
Kristeleg Folkeparti 0,5 -0,9
Helsepartiet 0,4 0,4
Partiet Dei Kristne 0,2 -0,3
Liberalistene 0,1 0,1
Demokratene i Norge 0,1 0,0
Alliansen 0,0 0,0

Lærdal (99,8 prosent)

Parti %-vis oppslutnad Endring 2013
Senterpartiet 37,4 7,1
Arbeidarpartiet 27,2 -4,1
Høgre 13,2 -2,2
Framstegspartiet 10,3 7,6
Sosialistisk Venstreparti 5,2 0,6
Venstre 2,3 -2,2
Raudt 2,2 1,4
Miljøpartiet Dei Grøne 1,4 -0,2
Kristeleg Folkeparti 0,6 -1,1
Helsepartiet 0,2 0,2
Demokratene i Norge 0,1 -0,1
Alliansen 0,0 0,0
Liberalistene 0,0 0,0
Partiet Dei Kristne 0,0 0,0

Aurland (99,8 prosent)

Parti %-vis oppslutnad Endring 2013
Senterpartiet 30,3 12,3
Arbeidarpartiet 26,7 -5,5
Høgre 19 -2,8
Framstegspartiet 9,3 0,0
Miljøpartiet Dei Grøne 4,9 -1,2
Venstre 3,8 -1,7
Sosialistisk Venstreparti 3,1 -0,3
Kristeleg Folkeparti 1,4 -0,9
Raudt 0,8 0,0
Alliansen 0,2 0,2
Demokratene i Norge 0,1 0,1
Helsepartiet 0,1 0,1 
Liberalistene 0,1 0,1
Partiet Dei Kristne 0,1 -0,4

Sogndal (99,8 prosent)

Parti %-vis oppslutnad Endring 2013
Senterpartiet 32,5 10,9
Arbeidarpartiet 23,3 -6,7
Høgre 15,5 -2,6
Framstegspartiet 9,1 -1,3
Sosialistisk Venstreparti 7,7 2,7
Kristeleg Folkeparti 3,9 -3,0
Venstre 3,5 -1,3
Miljøpartiet Dei Grøne 3,1 1,1
Raudt 1,0 0,6
Partiet Dei Kristne 0,2 -0,2
Helsepartiet 0,1 0,1
Liberalistene 0,1 0,1
Alliansen 0,0 0,0
Demokratene i Norge 0,0 0,0

Luster (99,8 prosent)

Parti %-vis oppslutnad Endring 2013
Senterpartiet 39,9 11,5
Arbeidarpartiet 28 -7,3
Høgre 10,9 -1,2
Framstegspartiet 7,5 -0,9
Kristeleg Folkeparti 5,4 -1,9
Sosialistisk Venstreparti 3 0,6
Venstre 2,1 -0,9
Miljøpartiet Dei Grøne 1,6 0,2
Raudt 0,8 0,4
Partiet Dei Kristne 0,6 -0,3
Helsepartiet 0,2 0,2
Alliansen 0,0 0,0
Demokratene i Norge 0,0 0,0
Liberalistene 0,0 0,0

Leikanger (99,8 prosent)

Parti %-vis oppslutnad Endring 2013
Senterpartiet 37 11,2
Arbeidarpartiet 28,4 -6,3
Høgre 10,9 -2,7
Sosialistisk Venstreparti 7,2 1,2
Framstegspartiet 6,2 0,3
Venstre 3,9 -1,9
Kristeleg Folkeparti 2,8 -1,8
Miljøpartiet Dei Grøne 1,8 -0,2
Raudt 1,2 0,5
Alliansen 0,1 0,1
Demokratene i Norge 0,1 0,1
Helsepartiet 0,1 0,1
Liberalistene 0,1 0,1
Partiet Dei Kristne 0,1 -0,4
Til toppen