LUKTPROBLEM: Årdal kommune har fått tilbakemeldingar om sjenerande lukt frå anlegget til Sunde Resirk i Øvstetunsvegen. Arkivfoto: Truls Grane Sylvarnes.
LUKTPROBLEM: Årdal kommune har fått tilbakemeldingar om sjenerande lukt frå anlegget til Sunde Resirk i Øvstetunsvegen. Arkivfoto: Truls Grane Sylvarnes.

Skal fjerne sjenerande lukt

Årdal kommune har motteke meldingar om sjenerande lukt ved anlegget til Sunde Resirk i Øvstetunsvegen.

Årdal: Kommunen skriv på si heimeside at ifølgje løyvet som er gitt til anlegget, skal det ikkje vere sjenerande lukt i området rundt.

Det er Fylkesmannen som fører tilsyn med verksemda, og dei vart raskt varsla om problema. Fylkesmanne har hatt dialog med med eigar og Miljøverndepartementet.

«Det vert no iverksett tiltak for å fjerne årsaka til den sjenerande lukta som kjem frå anlegget. Det er eit biprodukt frå ein kunde som har vorte mellomlagra på anlegget, som er årsaka.»

Dette skal no fjernast fortløpande og skal vere transportert vekk i løpet av august månad.

Til toppen