VERTSKAP: For første gong skal Norges bank besøke Sogn, der Indre Sogn Sparebank skal vere vertskap. – Ei stor ære, seier assisterande banksjef, Karin Vikane (nr. to frå høgre). Foto: Truls Grane Sylvarnes.
VERTSKAP: For første gong skal Norges bank besøke Sogn, der Indre Sogn Sparebank skal vere vertskap. – Ei stor ære, seier assisterande banksjef, Karin Vikane (nr. to frå høgre). Foto: Truls Grane Sylvarnes.

Skal vere vertskap for Norges Bank

Indre Sogn Sparebank er vertskap for Norges Bank og Statens Pensjonsfond Utland (Oljefondet) når dei besøker Sogn onsdag 22. mars 2017.

Sogndal: Det opplyser banken i ei pressemelding. Dette er første gongen ein bank i Sogn arrangerer eit slikt seminar og at nettverksgruppa til Norges Bank har seminar her.

I samband med besøket vil det bli halde eit seminar der Visesentralbanksjef Jon Nicolaisen held føredraget «Pengepolitikken før og nå», og Deputy Chief Executive Officer i Norges Bank Investment Management Trond Grande held føredraget «Statens pensjonsfond utland».

I høve besøket vert fleire lokale bedrifter invitert til å fortelje om seg sjølve under seminaret. Bedriftene kjem frå heile Sogn. Dei seks er Quality Hotel Sogndal, Highsoft, Rocketfarm AS, Digital Etikett AS, RBIS Avery Dennison NTP AS og Norsun.

– Det er ei stor ære for Indre Sogn Sparebank å vera vertskap for besøket. Noregs Bank legg vekt på å møta næringslivet i Sogn, og banken håpar difor at flest muleg av dei inviterte har høve å delta på seminaret, seier assisterande banksjef Karin Vikane.

Etter seminaret skal  Norges Bank vitja og få informasjon om dei to store bedriftene på Kaupanger, Lerum AS og Jatak AS. 

Til toppen