KUTT: Skattekontoret i Sogndal er blant dei som no vert rekna for overflødige i den digitale tidsalderen. Skattekontoret i Leikanger vert ståande att som det einaste i Sogn. Foto: arkiv.
KUTT: Skattekontoret i Sogndal er blant dei som no vert rekna for overflødige i den digitale tidsalderen. Skattekontoret i Leikanger vert ståande att som det einaste i Sogn. Foto: arkiv. (Foto: Arkiv)

Skattekontora her blir lagde ned i juni

Talet skattekontor i Noreg blir i år nærast halvvert, frå 103 til 57. Kontora i Sogndal og Årdal er blant dei som stenger dørene 1. juni.

Sogndal: Årsaka til dei omfattande nedleggingane er at digitale tenester gjer at svært få lenger har bruk for å oppsøke skattekontora fysisk.

Alle tilsette får tilbod om arbeid ved eit anna skattekontor, står det i eit brev frå Skatteetaten til Sogndal kommune. For dei tilsette i Sogndal inneber det at arbeidsplassen blir flytt til Leikanger, det einaste skattekontoret som er att i Sogn og eitt av berre tre i fylket.

Dei som framleis ønskjer det kan besøke dei kontora som er att, uavhengig av kvar dei bur. Frå september vil det bli mogleg å bestille time for rettleiing og hjelp ved skattekontora.

Til toppen