HER?: «Kaier kan legges mange steder, og LNU har allerede bestilt en utredning om fornuftig plassering av kai i Lærdal kommune», skriv Einar Eldøy. Men det er bukta her i Erdal EcoInowaste har peika på. Foto: Ole Ramshus Sælthun
HER?: «Kaier kan legges mange steder, og LNU har allerede bestilt en utredning om fornuftig plassering av kai i Lærdal kommune», skriv Einar Eldøy. Men det er bukta her i Erdal EcoInowaste har peika på. Foto: Ole Ramshus Sælthun

“Skyt først og spør etterpå”-taktikk

Einar Eldøy reagerer kraftig på prosess og framgangsmåte som blir brukt i samband med pelletsfabrikk- og hamnesakene i Lærdal.

KRONIKK: Jeg har fulgt arbeidet med næringsutvikling i Lærdal med interesse. Akkurat nå er det to saker som preger kommunen. Man har et politisk vedtak på etablering av et forbrenningsanlegg for søppel og en trepelletsfabrikk i Håbakken midt i inngangsporten til bygda. En 35 meter høy avgasspipe fra anlegget vil dominere. Nå kommer hasteframlegg om å etablere en 150-200 meter storkai i Erdal med 6 stk. 20 meter høye siloer og tømmeropplag, kanskje lagring av søppel.

Les også: - At ein vil ofra to nærmiljø for ein fabrikk er uforståeleg

Les også: - Hamn er like viktig som Håbakken

Men alt henger i løse lufta

Det er klart at dette får enorme konsekvenser, men det utrolige er at ingen av konsekvensene er utredet og gjort tydelige. Det er heller ikke laget prosjektplaner med framdrift, investeringsbehov, finansiering og eierskap, lønnsomhetsanalyser, markedstilgang eller økonomisk risiko. Det hele er et luftslott, og politikerne i Lærdal ligger an til å la det skje uten å kreve mer informasjon. Kjernen i Lærdalssamfunnet, som er jordbruket, laksen og turismen, vil rammes hardt av tiltakene.

SIMAS driver på som en gjøkunge 

SIMAS er pådriver i sakene, og deres bidrag til næringsutvikling er brenning av søppel og pelletsfabrikk i Håbakken og storkai i Erdal. Arbeidet i SIMAS går via de egne selskapene Ecoinwaste AS og Woodinvest AS. Disse selskapene er ikke kapitalisert opp til drift, har styre og daglige ledere, men ser ikke ut til å ha ansatt noen ennå, og investorene er ikke gitt. Hvilke planer har de? Hvilken nytte har samfunnet av arbeidet? Hvem skal betale? Hvem skal bære den økonomiske risikoen? Ingen har fått vite noe om dette.

Les også: – Kan me bu her i framtida?

Les også: Folkemøte om Håbakken - Mange var litt skuffa

Metoden er politisk press

De berørte grunneiere presses bort fra eiendommene sine med trussel om ekspropriasjon, først i Håbakken og nå i Erdal. Begge steder er grunneierne negative til å avstå eiendommene sine til prosjektene, og resultatet blir kostbare ankesaker betalt av kommunen i begge områdene.

De berørte grunneierne er ikke korrekt informert, man bruker en “skyt først og spør etterpå” taktikk, slik at stemningen er dårlig og alle er usikre. Det er skapt en fryktkultur i Lærdal, og gleden ved positivt utviklingsarbeid er effektivt fjernet. 

Administrasjonen i kommunen gir i sin innstilling om reguleringsplan for storkaien klar beskjed til politikerne og alle som vil lese dokumentet. De sier det er vesentlige mangler i forutsetningene for et vedtak om å regulere til storkai. Vedtaket i Håbakken ble tatt på like svakt grunnlag. Det er ærlig talt en skam om politikerne i Lærdal gjør vedtak nå uten mer informasjon.

Alternativer og kostnader er ikke vurdert

Det må finnes egnede tomter i Festingdalen og/eller i Kaupanger for et mulig nytt forbrenningsanlegg for søppel og pelletsanlegg. Kaier kan legges mange steder, og LNU har allerede bestilt en utredning om fornuftig plassering av kai i Lærdal kommune. I Kaupanger finnes en nyoppusset tømmerkai betalt av staten.

Lærdal har potensiale til å bli rik og Norges grønneste kommune

I bunn og grunn og visuelt er dalen naturlig grønn, og all tidligere satsning i Lærdal kommune er grønn. 

Det er ikke klok politikk at man vil ta matjord og legge et anlegg for brenning av søppel midt i denne grønne bygda, sette opp en pelletsfabrikk med store arealkrav, skamfere bygdas visuelle inntrykk og i tillegg legge Erdal øde med en kjempesvær kai. Avstanden mellom anleggene vil i tillegg skape store logistikkproblemer.

Alle politikere og andre innbyggere trenger mer enn noen gang selvstendige meninger basert på god felles informasjon om veien videre.

Einar Eldøy

Sivilingeniør med familiemedlemmer på grunneiersida i Erdal

Til toppen