STOLT GJENG: Frå venstre: Geir Arve Sandvik (H), Morten Johan Hovland Vigdal (AP), Elin Hauge (AP), ordførar Ivar Kvalen (SP), varaordførar Marit Aakre Tennø (SP), Marianne Bugge (SP) og Knut Hauge (SP).
Andre rekke frå venstre: Ass. rådmann John Olaf Røhme, Ingar Norberg (H), Ann Iren Hilleren-Fåberg (SP), Anette Stegegjerdet Norberg (AP), Gunn Beate Thorsnes Lefdal (AP), Beate Bondevik Lie (KRF), Ernst Veum (FRP), Grethe Kristin Leirdal (SP), Charlotte Alme Bringe (SP), Kåre Hønsi (AP), politisk sekretariat Anita Bjørk Ruud.
Tredje rekke frå venstre: Jørgen Lomheim Tang (SP), Olav Høyheim Einan (SP), Andreas Wollnick Wiese (SP), Ole Martin Bakken (SP), Jon Ove Lomheim (V), Bård Flattun Lilleeng (H), Per Steinar Sviggum (SP), Oddmund Løkensgard Hoel (SP), Lars Jørgen Kjærvik (AP)
STOLT GJENG: Frå venstre: Geir Arve Sandvik (H), Morten Johan Hovland Vigdal (AP), Elin Hauge (AP), ordførar Ivar Kvalen (SP), varaordførar Marit Aakre Tennø (SP), Marianne Bugge (SP) og Knut Hauge (SP). Andre rekke frå venstre: Ass. rådmann John Olaf Røhme, Ingar Norberg (H), Ann Iren Hilleren-Fåberg (SP), Anette Stegegjerdet Norberg (AP), Gunn Beate Thorsnes Lefdal (AP), Beate Bondevik Lie (KRF), Ernst Veum (FRP), Grethe Kristin Leirdal (SP), Charlotte Alme Bringe (SP), Kåre Hønsi (AP), politisk sekretariat Anita Bjørk Ruud. Tredje rekke frå venstre: Jørgen Lomheim Tang (SP), Olav Høyheim Einan (SP), Andreas Wollnick Wiese (SP), Ole Martin Bakken (SP), Jon Ove Lomheim (V), Bård Flattun Lilleeng (H), Per Steinar Sviggum (SP), Oddmund Løkensgard Hoel (SP), Lars Jørgen Kjærvik (AP) (Foto: Luster kommune)

Slik er maktposisjonane i Luster fordelte

Senterpartiet får reint fleirtal i både formannskapet og forvaltingsutvalet.

Luster: Torsdag var det konstituerande kommunstyre i Luster.

Ivar Kvalen (Sp) og Marit Aakre Tennø vart (Sp) vart begge attvalde som ordførar og varaordførar. I tillegg vart posisjonane i ei rekkje utval og nemder fordelte.

Under kan du lesa korleis maktposisjonane vart fordelte mellom partia. Etter det solide valet er det verd å merka seg at Senterpartiet har fått fleirtalet åleine, ikkje berre i kommunestyret, men óg i formannskapet og plan- og forvaltingsutvalet.

Formannskapet:

Senterpartiet:

  • Ivar Kvalen
  • Marit Aakre Tennø
  • Knut Hauge
  • Marianne Bugge

Arbeiderpartiet:

 • Elin Hauge
 • Morten Vigdal

Høgre, KrF og FrP:

 • Geir Arve Sandvik

 

Kontrollutvalet:

Senterpartiet:

 • Anne Lise Haukadal

Arbeiderpartiet:

 • Anders Bolstad (leiar)
 • Vivian Kvam 

Høgre, KrF og FrP:

 • Ernst Veum (nestleiar)

Venstre:

 • Kjetil Melheim

Plan- og forvaltingsutvalet:

Senterpartiet:

 • Grethe Kristin Leirdal
 • Olav Høyheim Einan
 • Charlotte Alme Bringe
 • Ole Martin Bakken

Arbeiderpartiet:

 • Gunn Beate Thorsnes Lefdal
 • Kåre Hønsi

Høgre, KrF, FrP:

 • Bård Flattun Lilleeng
Til toppen