Slik fordeler representantane seg i Årdal
(Foto: Sunniva Knutsen)

Slik fordeler representantane seg i Årdal

Frå formannskap til ungdomsråd: sjå kven som sit kor.

Årdal: Sist kommunestyre vart fleire posisjonar delt ut.

Hilmar Høl (Ap) og Anne Kauppi (Ap) vart begge valde som ordførar og varaordførar. 

Under kan du lesa korleis maktposisjonane elles vart fordelte mellom partia, og kven som skal representera dei ulike områda. 

FormannskapetArbeiderpartiet:

 • Hilmar Høl
Anne Kauppi

 • 
Marie-Helene H. Bransdal


 • Siv Bakken Senterpartiet
:

 • Aleksander Øren Heen
 • 
Thomas Norheim Moen

 • Kjell Arvid Heen 

Kontrollutvalet 

Arbeiderpartiet: 

 • Anita Laberg Øvstetun (nestleiar
)
 • 
Odd Semstrøm

Senterpartiet: 

 • Erling Offerdal
 • 
Lisa Horpen

Høgre: 

 • Knut Arne Klingenberg

 

Andre område

Kommunalt råd for menneske med nedsett funksjonsevne: Line Hillestad (Ap) er fast medlem og Eirik Otterdal (Sp) er varamedlem. 

Årdal ungdomsråd: Christian Sønstlien (Ap) er fast medlem og Mats Lindborg (Sp) er varamedlem.

KS:

 1. Hilmar Høl (Ap) som representant, varaordførar Anne Kauppi (Ap) som vararepresentant
 2. Thomas Norheim Moen (Sp), Kjell Arvid Heen (Sp) som vararepresentant

Elles er Høl valt som representant, og Kauppi som vara, for fleire andre område: 

 • Vestland Revisjon
 • Årdal eldreråd
 • Nasjonalpark- og verneområdstyra
 • Vassregionutval og vassområdeutval
Til toppen