GOD TONE: Det var god tone å spore blant politikarane då kommunestyret vart konstituert torsdag. Under finn du ei oversikt over dei ulike utvala. Foto: Truls Grane Sylvarnes.
GOD TONE: Det var god tone å spore blant politikarane då kommunestyret vart konstituert torsdag. Under finn du ei oversikt over dei ulike utvala. Foto: Truls Grane Sylvarnes.

Slik ser dei ulike utvala ut

Torsdag var det konstituering av kommunestyre i Årdal med val av ulike utval og representantar i diverse råd.

På møtet blei det klart Arild Ingar Lægreid (Ap) fekk fortsetta som ordførar i Årdal, men årdølene har fått ein ny historisk vara-ordførar i Sandra Opheim frå Miljøpartiet dei grøne.

I tillegg til dette vart formannskap, kontrollutval og representantar til eldrerådet valt, mellom anna. Under finn du ei fullstendig oversikt.

Formannskapet

1. Arild Ingar Lægreid, AP
2. Sandra Opheim, MDG
3. Marie-Helene H. Brandsdal, AP
4. Hilmar Høl, AP
5. Aleksander Øren Heen, SP
6. Thomas Norheim Moen, SP
7. Hilde Horpen, SP

Kontrollutvalet

1. Knut Arne Klingenberg, leiar, H
2. Aud Sissel Sveen, nestleiar, AP
3. Grete Hovland, SP
4. Jan Bent Høyum, AP
5. Erik Skogli, SP

Representant i Årdal eldreråd

1. Arild Ingar Lægreid, AP

Representant i kommunalt råd for funksjonshemma

1. Siv Aspeseter, AP

Representantar til KS

1. Arild Ingar Lægreid, AP
2. Thomas Norheim Moen, SP

Innspel til representant til nasjonalpark- og verneområdestyra 2015-2019

1. Sandra Opheim, MDG

Valnemnda

1. Anne Kauppi, leiar, AP
2. Aleksander Øren Heen, SP
3. Morten Skarsbø, AP
4. Thomas Norheim Moen, SP
5. Sandra Opheim, MDG
6. Knut Arne Klingenberg, H
7. Marie-Helene Hollevik Brandsdal, AP
8. Kurt Jevnaker, V

Til toppen