STØRST VEKST: I Indre Sogn er det Årdal kommune som får størst vekst i frie inntekter og er såleis ein av vinnarane i fylket. Foto: Truls Grane Sylvarnes. 
STØRST VEKST: I Indre Sogn er det Årdal kommune som får størst vekst i frie inntekter og er såleis ein av vinnarane i fylket. Foto: Truls Grane Sylvarnes.  (Foto: Truls Grane Sylvarnes)

Slik ser veksten i dei frie inntektene ut for kommunane​

Årdal kommune er ein av seks kommunar i fylket som har ei vekst i frie inntekter som er høgare enn snittet landet. 

Generelt for Sogn og Fjordane er det ikkje lystig lesnad. Veksten i dei frie inntekene er i snitt på 2,1 prosent for kommunane fylket. Det er 0,6 prosent under landsgjennomsnittet.

Dessutan vert det kutt i fylkeskommunen. Det kjem fram av statsbudsjettet for neste år, som finansminister Siv Jensen (Frp) la fram torsdag. 

– Folketalet her i fylket går ned, og vi får fleire eldre. Det er det som er bakgrunnen for at inntektene til kommunen går ned, seier seniorrådgjevar hos fylkesmannen på Leikanger, Martin Kulild, til NRK. 

Berre seks kommunar har ein vekst som er større enn landssnittet på 2,7 prosent. Ein av desse er Årdal, som den einaste kommunen i Indre Sogn. Størst vekst har Vik med 5,1 prosent, medan Vågsøy kommune er lågast vekst med 0,6 prosent.

Frie inntekter er midlar som kommunar og fylkeskommunar fritt kan disponere utan andre føringar frå staten enn gjeldande lovar og reglar. 

Inntektene består av skatteinntekter og rammetilskot og utgjer om lag 76 prosent (80 prosent når ein inkluderer momskompensasjon) av kommunesektorens samla inntekter.

Tabellen under syner ei oversikt over veksten i frie inntekter (1000 kroner) i dei ulike kommunane inst i Sognefjorden.

Kommune Frie inntekter 2017 Vekst i kroner Vekst %
Leikanger 132 786 2651 2,0
Sogndal 401 729 7665 1,9
Aurland 118 078 1739 1,5
Lærdal 138 137 2148 1,6
Årdal 301 974 9868 3,4
Luster 307 992 4800 1,6

 

Til toppen